Θέσεις εργασίας μηχανικών σε τεχνικές ετιαρείες

658

  

Από εταιρία στην Αθήνα που αναπτύσσει project Α.Π.Ε ζητείται εξειδικευμένο στέλεχος στην διαδικασία αδειοδότησης των projects. Βιογραφικά: info@prenecon.com(link sends e-mail) με κωδικό APE2021.

Η εταιρεία Kvadum Consulting Engineers ζητά Αρχιτέκτονα με άριστη γνώση Autocad 2D και 3D, άριστη γνώση ΝΟΚ και Ν.4495 και εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, στην έκδοση αδειών και στις τακτοποιήσεις του Ν.4495. Αποστολή βιογραφικών: info@kvadum.gr(link sends e-mail)

Η εταιρεία Kvadum Consulting Engineers ζητά Πολιτικό Μηχανικό με γνώση και εμπειρία σε δομοστατικές μελέτες νέων και υφιστάμενων κατασκευών. Επιθυμητή γνώση: sap, etabs, scada, sofistik. Αποστολή βιογραφικών: info@kvadum.gr(link sends e-mail)

Μεγάλη εταιρεία μελετών με έδρα στην Αθήνα ζητά Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό για να στελεχώσει το αντίστοιχο τμήμα. Απαραίτητα προσόντα: ’ριστη γνώση Αγγλικών. Σχετική επαγγελματική εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικά αποστέλλονται στο linkedin@adtomega.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας για ξενοδοχειακό έργο στις Κυκλάδες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή ανάλογων έργων. Αντικείμενα είναι η εφαρμογή των μελετών και η επίβλεψη εργασιών. Αποστολή βιογραφικού στο gpoulios@ermon.gr(link sends e-mail).

Τεχνικό Γραφείο Μελετών, αναζητά μηχανολόγο μηχανικό με τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία, για συνεργασία πλήρους απασχόλησης . Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος και χρήση ηλεκτρομηχανολογικών προγραμμάτων 4Μ adapt, KENAK . Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο info@hotel-engineers.gr(link sends e-mail)

Ο Όμιλος Εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό με 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικοδομικά έργα ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, άριστη γνώση Η/Υ, Autocad (2D, 3D), φωτορεαλισμό κλπ. Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους με email στο hr@techol.gr(link sends e-mail).

Ζητείται σχεδιαστής/σχεδιάστρια ή μηχανικός με εμπειρία σε εκπόνηση αρχιτεκτονικών ή/και στατικών σχεδίων για έκδοση αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, για απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Αποστολή βιογραφικών στο kogrigo@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας / Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργου σε μεταλλευτικό χώρο στην Χαλκιδική Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email info@gaia-texniki.gr(link sends e-mail) μέχρι 15/05/2021.

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για εργασία σε τεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών κτιριακών έργων στο Χαλάνδρι. Απαιτούμενα προσόντα, η χρήση Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο mepoffice.hr@gmail.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο στην Αθήνα αναζητεί αρχιτέκτονα μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 6μηνη επαγγελματική εμπειρία, γνώση Autocad, sketchup pro ή 3dsmax , photoshop, excel . Αποστολή βιογραφικών στο annspanou@gmail.com(link sends e-mail).

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι /Μηχανολόγοι ΤΕΙ ή Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για εργασία σε Αιολικά Πάρκα με έδρα Αλεξανδρούπολη ως τεχνικοί ανεμογεννητριών. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Απαραίτητη η δυνατότητα συχνών ταξιδιών. Βιογραφικά σημειώματα: cvrenewable@hotmail.com(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο στη Βάρη ζητείται Τοπογράφος μηχανικός για μόνιμη εργασία σε εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις οικοπέδων-γηπέδων-κτιρίων, AsBuilt, χαράξεις). Επιθυμητή η εμπειρία. Αποστολή βιογραφικού στο email: topopraxis@gmail.com(link sends e-mail) ,τηλ/fax: 2130231529

Αρχιτεκτονική-κατασκευαστική εταιρία με έδρα τη Λάρισα αναζητά πτυχιούχο μηχανικό (απόφοιτο ΑΕΙ,ΤΕΙ) με εμπειρία στην οργάνωση εργοταξίου και την επίβλεψη κτιριακών κατασκευών, με γνώσεις Η/Υ και απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. 6987892276

Μελετητική εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με άριστη γνώση AutoCAD και Αγγλικής για τη στελέχωση του τμήματος σχεδιασμού λιμενικών έργων. Αποστολή βιογραφικού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): npanag@tritonsa.gr(link sends e-mail) & lrouchotas@tritonsa.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στο νομό Αργολίδας ζητά να προσλάβει αρχιτέκτινα/ισα ή πολιτικό μηχανικό ΑΕΙ, ΤΕΙ με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D,3D φωτορεαλιστικών για μόνιμη απασχόληση . τηλ. 6936543200

Τεχνική Εταιρεία ζητά Τοπογράφο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς με εμπειρία σε έργα βιολογικών καθαρισμών -αντλιοστασίων, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υδραυλικά και ασφαλτικά έργα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2108216133, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός, από την DCA STUDIO, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ασχολείται με μελέτη και κατασκευή επαγγελματικών χώρων και χώρων κατοικίας, υψηλής αισθητικής και τεχνικών απαιτήσεων, για επίβλεψη έργων, στους Ν. Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή η εμπειρία. Απαραίτητη η δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός Θεσσαλονίκης . Αποστολή βιογραφικών info@castudio.gr(link sends e-mail)

Ζητείται μελετητής αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων (Θεσσαλονίκη). Πλήρης απασχόληση Ωράριο 15:00-24:00 Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Αριστη γνώση αγγλικών Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα, επίλυση προβλημάτων Καλή γνώση: AutoCAD, Microsoft Office Εμπειρία 3 ετών Εκτιμώνται: Εμπειρία σε έργα υποδομών Αστικές Αντιπλημμυρικές μελέτες Civil 3D HEC-RAS. info@lithosgroup.ca

 

career.duth.gr