Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Αττική.

581

  

Εταιρία πραγματογνωμόνων με έδρα την Αθήνα ζητά μηχανικό (ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, πολιτικός) με μικρή εργοταξιακή πείρα. Η εκπαίδευση στο αντικείμενο θα γίνει από την εταιρία. Απαραίτητα Αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο: lisis@lisisepe.gr(link sends e-mail)

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. για εργασία εντός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολόγου μηχανικού Π.Ε., μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Autocad 2D, 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων και συστήματα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού. Βιογραφικά: cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Χημικό Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχίου χημικού μηχανικού, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής ή/και της Μηχανικής Περιβάλλοντος, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Autocad 2D. Βιογραφικά: cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail)

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για εργασία εντός Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ, μέλος τεχνικού επιμελητηρίου ΤΕΕ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Autocad 2D, 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Βιογραφικά στο e-mail: cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail).

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά έμπειρο πολιτικό μηχανικό (ελάχιστη 5ετής), σε έργα υποδομών (οδοποιία, υδραυλικά) για επίβλεψη εργασιών και σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, λογαριασμών, ΑΠΕ κ.λ.π. με καλή γνώση της νομοθεσίας για τη διαχείριση έργων και καλή γνώση autocad, office, ecm (ή αντίστοιχο). Αποστολή βιογραφικών στο email : odosate@gmail.com(link sends e-mail) και fax 210 2403123

portal.tee.gr