Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

758

  

Η SANTAIR A.E., εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναζητά πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό για την εκπόνηση μελετών. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office, Autocad (3D, 2D), MS Project), πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Βιογραφικό αποστείλατε στο: career@santair.gr(link sends e-mail)

Πολυεθνική Εταιρία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητά Διπλωματούχο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία, εμπειρία σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και άριστη γνώση των κείμενων νομοθεσιών περί υπαγωγής αυθαιρέτων, εμπειρία σε έκδοση Οικοδομικών Αδειών, γνώση Autocad, Office (Excel, Word) και αγγλικών. Προοπτικές εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών: athens@res-am.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός για εργασία εργοταξίου σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω από το αρχιτεκτονικό γραφείο Φ.Κ. Κυδωνιάτης & Συνεργάτες με ανάλογη εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο info@kydoniatis.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για έργο στην Αττική, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων-εργοστασίων (ψυκτικά συστήματα, δίκτυα σωληνώσεων, πεπιεσμένου αέρα / ατμού / αερίου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κτλ.). Γνώση διαχείρισης υπεργολάβων / προμηθευτών, MS Office, Autocad, MS Project, επιμετρήσεις / πιστοποιήσεις. Βιογραφικά με ένδειξη DLT-MEP στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com

Τεχνικό Γραφείο, με έδρα την Καβάλα, που ασχολείται με ιδιωτικά έργα (μελέτες, κατασκευές) και με κατασκευές δημοσίων έργων αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα.

Απαραίτητα προσόντα:
– Εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες, προγράμματα κλπ και από τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών.
– Ενδιαφέρον για εργασία και μάθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο mail: hhrysan@yahoo.gr

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ που πρόκειται να εκκινήσουν κατά το προσεχές διάστημα, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συνεργασίας με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών έργου και ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαεπτά έως είκοσι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

Σκοπός επίσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψήφιων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τις παρακάτω θέσεις:

Προφίλ υποψηφίων:

Έναν (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ και έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ, για το υποκατάστημά μας, camping Φαναρίου Κομοτηνής.
Τουλάχιστον επτά έτη εμπειρίας σε δημόσια έργα, εγγεγραμμένος στο ΜΕΚ Γ΄ Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Οικοδομικά Έργα», και Β’ τάξη και άνω «Έργα Οδοποιίας» και «Υδραυλικά Έργα» και για Η/Μ δημόσια έργα.

Αναλυτικότερα:
2 Mηχανικοί στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (Κομοτηνή)

career.duth.gr