Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

639

  

Κατασκευαστική εταιρία αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική εμπειρία στην μελέτη κτιρίων κατοικίας, έκδοση αδειών, συντονισμό μελετών και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Άριστη γνώση Autocad και MS Office. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας. Ε-mail: hr@mia.com.gr(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Πολυτεχνείου, με τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής κτιρίων κατοικίας, συντονισμό συνεργείων και προμηθευτών, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και κόστους, λογαριασμούς υπεργολάβων, ημερομίσθια, ενημέρωση προόδου και προγραμματισμός εργασιών, γνώση Autocad και MS Office. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας. e-mail: hr@mia.com.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Εργοδηγό, με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών κτιρίων μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, αρχιτεκτονικά τελειώματα κτλ.) για έργα της εταιρείας στην Ελλάδα. Βιογραφικά με ένδειξη DR-SUP στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Αρχιτέκτονα για έργο στην Αττική, με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών κτιρίων μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων. Απαραίτητη γνώση διαχείρισης προσωπικού εργοταξίου, υπεργολάβων & προμηθευτών, MS Office, Autocad, MS Project, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη DR-CIV στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων/εργοστασίων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, ειδικά δάπεδα, κτλ.) για έργο της εταιρείας στην Αττική. Απαραίτητη γνώση διαχείρισης προσωπικού εργοταξίου, υπεργολάβων & προμηθευτών, MS Office, Autocad, MS Project, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη VIO-CIV στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Αναζητείται μηχανικός ή τεχνολόγος για την εταιρεία κατασκευης κουφωμάτων αλουμινίου ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ, για το τμήμα ανάλυσης έργων με αντικείμενο την ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών, κοστολόγηση, προσφορές και εκπόνηση σχεδίων Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Αγγλικών, Autocad, msoffice Ολοκληρωμένη στατιωτική θητεία για τους άντρες. site: www.petroutsos.gr ΒΙογραφικά και πληροφορίες στο fgiannakas@petroutsos.gr

career.duth.gr