Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

771

  

Τεχνική – μελετητική εταιρεία, με έδρα στο Μαρούσι, ζητά για πρόσληψη ή σταθερή εξωτερική συνεργασία επιστήμονα, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27, με εμπειρία στην εκπόνηση Μ.Π.Ε. για έργα Α.Π.Ε. e-mail: hr_mpe@outlook.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η γνώση Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο email: viografiko.ergasia.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Από Ελληνική τεχνική εταιρεία, ζητείται Μηχανικός Ενεργειακής κατεύθυνσης ΑΕΙ (πχ Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) για τη θέση Site Manager φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αγγλία. Απαραίτητα: Πολύ καλά Αγγλικά, Υπολογιστές & εμπειρία σε ΦΒ έργα. Βιογραφικά: info@electromec.gr(link sends e-mail) υπόψη Ε.Δ.

Τεχνική εταιρία ζητείτε Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας ή Τοπογράφος, με εργοταξιακή εμπειρία, και πωλητή κατά προτίμηση, από τεχνική εταιρία HOMEARTH στο Πόρτο Ράφτη για πλήρη απασχόληση προαιρετικά να διαθέτει ενεργεί κάρτα ΟΑΕΔ και ευέλικτο ωράριο εργασίας, αποστολή βιογραφικών στο e-mail support@anakainisispition.gr(link sends e-mail) Επικοινωνία 2118005971 6944636376

Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητείται πολιτικός μηχανικός για μόνιμη εργασία γραφείου στη διαχείριση Δημοσίων Έργων και κυρίως σε επιμετρήσεις Τεχνικών Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Αποστολή βιογραφικού στο email: mixanikoikriti@gmail.com(link sends e-mail) fax: 2810-341156

Η εταιρία ARCHIPETROL A.E. (ARCHIRODON GROUP) ζητά έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό (Δομοστατικό) με ηγετικές ικανότητες κ’ τουλάχιστον 8-ετή εμπειρία στην μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού κατά προτίμηση βιομηχανικών. Ζητείται εμπειρία σε μελέτη μεταλλικών κατασκευών κ’ κατασκευών από σκυρόδεμα. Απαραίτητες οι επικοινωνιακές δεξιότητες κ’ το ομαδικό πνεύμα. Αποστολή βιογραφικών στο hr@arcotp.com(link sends e-mail).

Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά σχεδιαστή – διακοσμητή για part time απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητη γνώση Autocad 2d, 3d και 3d Max (vray). Αποστολή βιογραφικών στο info@nkproject.gr(link sends e-mail).

Το Αρχιτεκτονικό γραφείο PARTHENIOS architects+associates, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό για πλήρη απασχόληση, με 6+ έτη εργασιακή εμπειρία σε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, γνώση ΝΟΚ και συστήματος έκδοσης αδειών. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, SketchUp, Photoshop. Θα εκτιμηθεί η γνώση Vray, Revit και οι οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικό και δείγμα δουλειάς: info@parthenios.com(link sends e-mail).

Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά σχεδιαστή – διακοσμητή για part time απασχόληση ή εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητη γνώση Autocad 2d, 3d και 3d Max (vray). Αποστολή βιογραφικών στο info@nkproject.gr(link sends e-mail).

Η TDSG, θυγατρική του αγγλικού ομίλου TDS Group, ενδιαφέρεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό, απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής, με κατεύθυνση Δομοστατικού, με εμπειρία στις Μεταλλικές Κατασκευές, για εργασία σε γραφείο της στην πόλη των Τρικάλων. Απαραίτητα προσόντα: εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση Αγγλικών και κάτοικος Τρικάλων. Βιογραφικά στα Αγγλικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου: Elita.Nteri@design4structures.com(link sends e-mail)

Από Τεχνική Εταιρεία ζητείται για πλήρη απασχόληση Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε σύνταξη φακέλων, διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση autocad και να είναι κάτοχοι μεταφορικού μέσου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tzisiadis@anzisiadis.gr(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνική εταιρεία αρχιτέκτων ή πολ. Μηχανικός ή τοπογράφος μηχανικός, με γνώσεις νομοθεσίας ΝΟΚ & ΓΟΚ για την έκδοση αδειών , σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και τακτοποίηση αυθαιρέτων. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο email : info@nbtexniki.gr(link sends e-mail).

Ζητείται πολιτικός μηχανικός από επιχείρηση κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα το Γέρακα Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: τρία έως επτά έτη προηγούμενη σχετική εμπειρία, γνώση προγραμμάτων MSoffice και autocad, κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης και ΙΧ, γνώση σύνταξης λογαριασμών, επιμετρήσεων, ΑΠΕ κλπ δημοσίων έργων. Επικοινωνία: 6989474718, nfragiadakis@teemail.gr(link sends e-mail).

Ζητείται από Γραφείο Μελετών στην περιοχή Αττικής Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 5ετη εμπειρία . Θα εκτιμηθεί η γνώση προγραμμάτων CIVIL 3D και ODOS. Αποστολή Βιογραφικών στο email : cmanalis@otenet.gr(link sends e-mail)

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ www.totalexypp.gr αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς και απόφοιτους ΤΕΙ Μηχανολογίας κ Ηλεκτρολογίας, πανελλαδικά για απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Πληροφορίες στο 2169006333 και βιογραφικά στο totalexypp@gmail.com(link sends e-mail)

Από εταιρεία τοπογραφικών μελετών ζητούνται τοπογράφοι μηχανικοί με εμπειρία σε γενική τοπογραφική υποστήριξη σε οικοδομικά έργα, κατά προτίμηση εγκεγραμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για 3 τουλάχιστον μήνες. Αποστολή βιογραφικών στο j.zachari@aksm.gr(link sends e-mail).

Εταιρεία τοπογραφικών μελετών ζητά σχεδιαστή TEI κατά προτίμηση εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον 3 μήνες για ένταξή τους σε πρόγραμμα. Απαραίτητη γνώση Autocad. Αποστολή βιογραφικών στο j.zachari@aksm.gr(link sends e-mail)

career.duth.gr