Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

789

  

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Δημοσίων Έργων με έδρα στην Αθήνα ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ) με εμπειρία σε δημόσια έργα. Αποστολή βιογραφικών στο email: kataskevi.dim@hotmail.com(link sends e-mail)

H EΠΤΑ ΑΕ στο Χαλάνδρι, αναζητά Ηλεκτρολόγο/ Μηχανολόγο Μηχανικό:Τριετής εργασιακή εμπειρία σε μελετητικό γραφείο. ’ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (C1 Advanced) Γνώση CAD και ενεργειακού λογισμικού 4Μ – ΚΕΝΑΚ και Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) . Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα, μετακίνηση και ταξίδια. Email: info@epta.gr(link sends e-mail) με κωδ.Θέσης ENER1.

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ. Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD. Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail tekth@otenet.gr(link sends e-mail) ή στο φαξ 2310283932

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός άντρας ή γυναίκα με κατεύθυνση φωτοβολταϊκά και εμπειρία στα φωτοβολταϊκά, αποστολή βιογραφικών. info@Drone-expert.gr(link sends e-mail). Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση στην κεντρική Μακεδονία . τηλέφωνο 6936639871

Το αρχιτεκτονικό γραφείο XOXarchitects αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη απασχόληση με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία, γνώσεις ΝΟΚ, γνώση των υλικών. Καλή γνώση σε Archicad ή Revit, Photoshop, Excel. Επιθυμητά: Vray, Corona, Rhino-Grasshopper. Αποστολή βιογραφικού, portfolio στο offxox@gmail.com(link sends e-mail)

H Mikel Coffee Company ζητά αρχιτέκτων και μηχανολόγο μηχανικό για το κατασκευαστικό της τμήμα. Περιοχή: Αιγάλεω, Αττικής. Προσόντα: Πτυχίο μηχανικού (ΑΕΙ), Αριστη γνώση autocad, Εργοταξιακή εμπειρία 5 ετών, Αριστη γνώση Αγγλικών, Γνώση MS Office προγραμμάτων, Δυνατότητα για ταξίδια εκτός Αθήνας, Ικανότητα συμμετοχής σε ομαδική εργασία. Αποστολή βιογραφικών:hr.ath@georgiaff.gr(link sends e-mail)

Ζητείται έμπειρος Εργοδηγός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με αντικείμενο τον συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε κτιριακά έργα σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή βιογραφικών στο email: malo@malo.gr(link sends e-mail)

Ζητείται έμπειρος πολιτικός μηχανικός, από κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής με 15ετη εμπειρία στην oργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών έργων σε όλη την Ελλάδα. Ευχέρεια σε εκπόνηση επιμετρήσεων και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων cad θα εκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο email: malo@malo.gr

 

career.duth.gr