Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

903

  

Ζητείται Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία 5-10 έτη σε θέματα ρύθμισης αυθαιρέτων – έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών – έκδοσης οικοδομικών αδειών & αρχιτεκτονικών μελετών. Τηλ. επικοινωνίας 9.00 – 17.00: 210-7569758. E-mail: kostoulasconstructions@gmail.com(link sends e-mail) Είδος Εργασίας: πλήρης απασχόληση.

Εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων αναζητεί μηχανικούς με 10ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων. Αποστολή βιογραφικών: info@zoniro.eu(link sends e-mail)

Εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων αναζητεί μηχανικούς με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων. Αποστολή βιογραφικών: info@zoniro.eu(link sends e-mail)

Από εταιρεία στην Αθήνα ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού. Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP, ETABS και SOFISTIK. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα υδραυλικά & οδοποιίας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108216133. Αποστολή βιογραφικών στο: info@ergoroh-ate.gr(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός – γεωτεχνικός για απασχόληση εντός και εκτός Αττικής. Προϋπηρεσία σε δημόσια έργα θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο mygreekrealestate@yahoo.com

 

career.duth.gr