Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

404

  

Ζητείται Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αττική για στελέχωση εργοταξίου φωτοβολταϊκών συστημάτων για έργα εντός και εκτός Αττικής. Απαιτούμενα προσόντα: 5ετη εμπειρία σε κατασκευή ΦΒ συστημάτων και εκπόνηση μελετών (PVSOL – PVGIS) και προγράμματα (MS Office, Autocad) . Βιογραφικά: hr@energy4you.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός ή σχεδιαστής/στρια με τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία σε: διεκπεραίωση φακέλων αυθαιρέτων, έκδοση ηλεκτρονικών αδειών μέσω συστήματος ΤΕΕ, καλή γνώση TEKTON, AutoCAD, γνώσεις νομοθεσίας ΝΟΚ & ΓΟΚ, τακτοποιήσεις Ν.4495/17, γνώση 3D φωτορεαλισμού θα θεωρηθεί προσόν. Αποστολή βιογραφικών στο: office@kyriakipapastamatiou.gr(link sends e-mail) Πληροφορίες: www.kyriakipapastamatiou.gr

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός για συνεργασία με τεχνική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εμπειρία σε θέματα ενεργειακά θέματα / ανανεώσιμες πηγές. hrypotech@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, για εργασία στη Θεσσαλονίκη, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε θέματα κοστολογήσεων, πιστοποιήσεων, σύνταξης Π/Υ έργων. Επιθυμητή εμπειρία σε σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: civengf@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός με εμπειρία στην ρύθμιση αυθαιρέτων για πλήρη απασχόληση σε Τεχνικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας . Αποστολή βιογραφικού στο email: info@dianos.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος για πλήρη απασχόληση σε Τεχνικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας με αντικείμενο την σύνταξη τοπογραφικών. Αποστολή βιογραφικού στο email: info@dianos.gr(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνικό γραφείο για απασχόληση πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτων ΑΕΙ/ΤΕΙ με εμπειρία σε ελέγχους νομιμότητας κτιρίων, Ν.4495 και στη διαδικασία έκδοσης αδειών, αποτυπώσεων κλπ. με άριστη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης(AUTOCAD κλπ.), κάτοχος Ι.Χ. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email: tzisiadis@anzisiadis.gr

career.duth.gr