Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

601

  

Εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην Πάτρα ζητεί για πρόσληψη: Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την δημιουργία ή επεξεργασία 2D-3D CAD σχεδίων και για το σχεδιασμό και επίβλεψη της παραγωγής. Πολύ καλή γνώση σε λογισμικό 3D σχεδίασης με εμπειρία σε σχεδιασμό μηχανολογικών κατασκευών και σε μηχανουργικές εργασίες. Αποστείλατε βιογραφικό στο info@helbio.com(link sends e-mail)

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε , Τεχνική εταιρεία αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με μεγάλη εργοταξιακή εμπειρία σε λιμάνια , ηλεκτρολογικές υποδομές ,Υποσταθμούς, ηλεκτρολογικό σχεδιασμό , χρήση των προγραμμάτων του Office, χρήση της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά μηχανολογικές γνώσεις. Τηλ.επικοινωνίας : 210-9480680, 6946129884 Ψαλτάκου Χριστιάνα,

career.duth.gr