Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

531

  

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία Συμβούλων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην Ελλάδα, επιθυμεί άμεση συνεργασία με Μηχανικούς Μεταλλειολόγους (τοπικούς συνεργάτες), που θα αναλάβουν τον ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας σε Λατομεία, στις περιοχές: Φθιώτιδα, Βόλο, Πάρο και Μεσσηνία. Αποστολή βιογραφικών: nakou@gepgroup.gr(link sends e-mail) – cv@gerpgroup.gr(link sends e-mail)

Η Μελετητική Εταιρία EBArchitects ζητά συνεργάτη με άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office και Αγγλικής Γλώσσας για ανάληψη καθηκόντων Διοικητικής Υποστήριξης. Αποστολή Βιογραφικού στο: mbogris@ebarchitects.eu(link sends e-mail)

Η Meccanica Group A.E. επιθυμεί να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 3ετή εμπειρία σε μελέτες φωτισμού. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Κατασκευαστική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην κοστολόγηση και εκτέλεση οικοδομικών έργων ως υπεύθυνο εργοταξίων εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email : hr@doriki.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Σχεδιάστρια/στης με εμπειρία σχεδιασμού μεγάλων έργων με autocad για εξωτερική συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο ftsanaka@gmail.com(link sends e-mail)

Η Photovoltaic, τεχνική & εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Α.Π.Ε. επιθυμεί άμεση συνεργασία με ηλεκτρολόγο μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ. Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο site www.photovoltaic.gr. Αποστολή βιογραφικών στο info@photovoltaic.gr(link sends e-mail).

career.duth.gr