Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

475

  

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα/ισα για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα και προϋποθέσεις: 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε Μελέτη Εφαρμογής ’ριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, Rhino, ArchiCAD. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από δείγμα δουλειά σας, στο info@potiropoulos.gr(link sends e-mail)

Το γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών Potiropoulos+Partners αναζητά αρχιτέκτονα για μόνιμη συνεργασία, με τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες σύνθετων κτιριακών έργων μεγάλης κλίμακας. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΝΟΚ, εν γένει κανονισμών, διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και Αrchicad ή Autocad. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στην διοίκηση (ως project architect) ομάδων μελέτης. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο: info@potiropoulos.gr(link sends e-mail)

H DIS ΑΤΕ ενδιαφέρεται για συνεργασία πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο Μηχανικό Εργοταξίου – Μηχανικό Ασφάλειας με 5 έτη εμπειρία, για έργα εντός & εκτός Αττικής, με εργασιακή εμπειρία. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: info@disconstruction.gr

 

career.duth.gr