Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

335

  

Τεχνική Εταιρεία , ζητεί Εργοδηγό Οικοδομικών Έργων , για μεγάλο οικοδομικό έργο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία , ζητεί Mηχανολόγο Μηχανικό , για μεγάλο οικοδομικό έργο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία , ζητεί Πολιτικό Μηχανικό , για μεγάλο οικοδομικό έργο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται μηχανικοί (Πολιτικοί Μηχανηκοί & Ηλεκτρολόγοι-Μηχανολόγοι Μηχανικοί) και εργοδηγοί με εργοταξιακή εμπειρία για συνεργασία με τεχνική εταιρεία με σκοπό την κατασκευή κτιριακών ιδιωτικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kloukinas.gr(link sends e-mail) Περιοχή Αθήνα.

Ζητείται Μηχανικός ή Εργοδηγός με εμπειρία σε υδραυλικά και χωματουργικά έργα για εργοτάξιο εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο email: ergou2020@gmail.com(link sends e-mail)

Πολιτικός μηχανικός, Δομοστατικός ΕΜΠ, ζητείται για εργασία σε Τεχνικό Γραφείο στην Αγία Παρασκευή. Αντικείμενο: αποκλειστικά Στατικές Μελέτες. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad και Office. Θα εκτιμηθεί η γνώση και η δυνατότητα καλού χειρισμού στατικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών: kioanni@yahoo.com(link sends e-mail) Τηλέφωνο: 210 9335210, 6937 256760

Ζητούνται 2 μηχανικοί-εισηγητές για Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων και Revit. Περιοχή Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: infolearn637@gmail.com

 

career.duth.gr