Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα.

853

  

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ για Τεχνική εταιρεία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ilissosate.gr(link sends e-mail)

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας · Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια.· Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Επικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Zητείται πολιτικός μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας: · Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια.· Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Eπικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Μηχανικός Εργοταξίου (Τοπογράφος –  Μηχανικός ή Τ.Ε.) ζητείται από εταιρεία, για μεγάλο ξενοδοχειακό έργο. Απαραίτητο προσόν η γνώση τοπογραφικών οργάνων. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εργοτάξιο. Αποστολή βιογραφικών στο info@ergokaloudakis.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά μηχανικό με σχετική εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην αδειοδότηση Βιομηχανικών Μονάδων. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών .Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη WS-GEOAV στο email: info@whitestone-europe.com(link sends e-mail).

Αρχιτέκτων / πολιτικός μηχανικός ζητείται από αρχιτεκτονικό γραφείο. Απαραίτητα η άριστη γνώση Autocad, V-RAY, 3d studio max και νομοθεσίας (ΝΟΚ, Ν.4495/17). Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε επίβλεψεις. Δυνατοτητα και part-time απασχόλησης. Αποστολή βιογραφικών στο mindesign@outlook.com.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στα Βριλήσσια αναζητά αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό με εμπειρία σε μελέτες , έκδοση αδειών δόμησης και τακτοποιήσεις 4495/17. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εκπόνησης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και εμπειρία στο πρόγραμμα «εξοικονομώ». Αποστολή βιογραφικών e mail: hr@maconstruction.gr(link sends e-mail)

Ζητειται από Εταιρία μελετών Δημοσίων έργων Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος κάτοχος μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 10 ή 13 Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε εκπόνηση μελετών οδοποιίας ή υδραυλικών μελετών. Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: nikostrak1@gmail.com(link sends e-mail) τηλ. επικοινωνίας 6945705882

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Lower ή ισοδύναμου, εμπειρία 5ετή κατ’ ελάχιστο στο αντικείμενο μηχανολόγου μηχανικού προσμετρούμενη από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Βιογραφικά στο e-mail: cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Εργοδηγό Δομικών Έργων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής με ειδικότητα Τεχνίτης ΜΕΚ του Μηχανολογικού ή Τεχνικός Η/Υ & Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: cv.athens@meccanica.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ), από Τεχνικό Γραφείο με έδρα το Χoλαργό και αντικείμενο την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών μελετών για άμεση πρόσληψη. Απαιτούμενα Προσόντα: 2ετής τουλάχιστον εμπειρία εκπόνησης Η/Μ μελετών, άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ, AutoCAD και λογισμικού Η/Μ μελετών (πχ. 4Μ, Ti-Soft), καλή γνώση αγγλικών.Βιογραφικά: gpapakn@gmail.com(link sends e-mail)

Από Μελετητική εταιρεία ζητείται: Μηχανολόγος Μηχανικός για Η/Μ Μελέτες, με τουλάχιστον 5ετή μελετητική εμπειρία σε μελέτες Κλιματισμού. Απαιτείται: Γνώση σχετικών υπολογιστικών προγραμμάτων, Σχεδίαση AutoCAD, επιθυμητή η γνώση REVIT, Αριστη γνώση Αγγλικών Διεύθυνση αποστολής βιογραφικών: jobs@team.com.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στη Κηφισιά προσφέρει θέση επαγγελματικής πρακτικής για φοιτητή/ρια αρχιτεκτονικής σχολής με συμμετοχή σε ενδιαφέρον έργα. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο mail@aliasarchitects.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στη Κηφισιά ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό καλή γνώση γερμανικών. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο mail@aliasarchitects.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στη Κηφισιά ζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό με καλές γνώσεις Archicad. Αποστολή βιογραφικού και portfolio στο mail@aliasarchitects.com

career.duth.gr