Θέσεις εργασίας Μηχανικών σ’ Ελλάδα & Εξωτερικό.

929

  

Μελετητική εταιρεία στην Αθήνα ζητά πολιτικό μηχανικό απόφοιτο Α.Ε.Ι. για πλήρη απασχόληση, με εργασιακή εμπειρία σε δομοστατικές μελέτες κτιριακών έργων τουλάχιστον 3 ετών. Επιθυμητά προσόντα: Γνώση MS Office, Autocad 2D, Autodesk Revit, Αγγλικών, καθώς ενός ή περισσοτέρων εκ των παρακάτω προγραμμάτων δομοστατικής ανάλυσης: ΡΑΦ, ETABS, STAAD-PRO. Αποστολή βιογραφικών στο info@hellinikimeletitiki.gr(link sends e-mail).

Τεχνικό γραφείο αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό για εκπόνηση σχεδίων για έκδοση οικοδομικών αδειών, E.E.M.K., επιβλέψεις έργων, διεκπεραιώσεις με δημόσιες υπηρεσίες και γενικές εργασίες γραφείου. Τηλ.: 210.66.17.285 info@housingconstruction.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός ή σχεδιαστής κτηριακών έργων με γνώση διαχείρισης νέφους σημείων (point cloud) και λογισμικών REVIT, AUTOCAD για συνεργασία. georgiou_b@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός για πλήρη ή μερική απασχόληση σε τεχνικό γραφείο που εδρεύει στα νότια προάστια. Το αντικείμενο αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών βάσει ΝΟΚ, σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων του Ν. 4495/17. Αποστολή βιογραφικού στο : antmarga@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία που εκτελεί έργα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό για άμεση απασχόληση σε εργοτάξιο στο εξωτερικό .Απαιτείται προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο info@whitestone-europe.com(link sends e-mail) με κωδικό : 10-3civ .

Προσφέρεται από το τεχνικό μας γραφείο με έδρα το Γαλάτσι Ατττικής, θέση για πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους πολ.μηχανικός Τ.Ε. ή Τοπ. Μηχανικούς Τ.Ε., με γνώσεις AUTOCAD και δυνατότητα μετακίνησης με ίδιο μεταφορικό μέσο για αποτυπώσεις και εξωτερικές εργασίες. Αποστολή βιογραφικών στο nick.psychias@hotmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για συνεργασία με Τεχνικό-Μελετητικό Γραφείο, ως εξωτερικός συνεργάτης. Κύρια αντικείμενα συνεργασίας: αδειοδοτήσεις επαγγελματικών χώρων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών δόμησης. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Τηλ. 6979773309

Αρχιτεκτονικό Γραφείο στο Κερατσίνι, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό/ Διακοσμήτρια. Απαιτείται πολύ καλή γνώση Autocad 2d & 3d, photoshop, κάποιο από τα τρισδιάστατα σχεδιαστικά προγράμματα (archicad, 3d studio max κλπ) για Διακόσμηση χώρων, σχεδίαση διακοσμητικών μελετών, επίπλων και κατασκευαστικών λεπτομερειών & σχεδίαση μελετών για οικοδομικές άδειες. Πλήρης απασχόληση, 8 ώρες- 5 μέρες. *ζητείται βιογραφικό και portfolio στο info@loupis.eu

career.duth.gr