Θέσεις εργασίας Μηχανικών

404

  

engineerΑπό εταιρεία στην Αθήνα ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα του Δομοστατικού. Απαραίτητη η γνώση των προγραμμάτων SAP και SOFISTIK, ενώ θα εκτιμηθεί και η εμπειρία σε μελέτες γεφυροποιίας. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στη διεύθυνση: targethome1943@gmail.com

Ναυτιλιακή εταιρεία ζητά έμπειρο Ναυπηγό Μηχανολόγο-Μηχανικό για απασχόληση στο τεχνικό τμήμα. Προϋπηρεσία σε σχεδιασμούς και αναθέσεις έργων, ανάλυση κόστους – προϋπολογισμού, προμήθεια υλικών, σύναψη συμβάσεων. Aριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών: personnel.vacancy.01@gmail.com

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητά αρχιτέκτονα τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας με γνώσεις πολεοδομικής νομοθεσίας, Autocad Architecture, 3DS MAX, Rhino, Photoshop και εμπειρία μελέτης εφαρμογής, φωτορεαλισμού, σύνταξης τευχών δημοπράτησης, ρύθμισης αυθαιρέτων και αδειοδότηση ειδικών χρήσεων (τουριστικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις). Αποστολή βιογραφικών στο aldathens.architects@gmail.com

Μελετητική – Κατασκευαστική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητεί πολιτικό μηχανικό με μεγάλη εμπειρία στις στατικές μελέτες κτιρίων με μεταλλικό φορέα – σύμμεικτες κατασκευές. Αποστολή βιογραφικών και δειγμάτων εργασίας στο:info@civenco.gr

Από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου για στελέχωση εργοταξίου στην Ελλάδα, ο οποίος να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία ως Υπεύθυνος Μηχανικός Κατασκευής Έργου σε τεχνικά (οδικά, λιμενικά, κ.λ.π) και περιβαλλοντικά έργα (εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων).

Επιθυμητά Προσόντα:
• Πείρα σε συμβόλαια Δημοσίων Έργων και ειδικότερα συμβάσεων που υλοποιούνται με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.
• Προϋπηρεσία στην κατασκευή έργου βιολογικού καθαρισμού.
• Άριστη γνώση Η/Υ και ειδικότερα των σχετικών προγραμμάτων.
• Γνώση ξένων γλωσσών (κατ’ ελάχιστον της αγγλικής).
• Γνώση επιμετρήσεων, συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ergasis-sa.gr

 

career.duth.gr