Θέσεις εργασίας Μηχανικών

498

  

Κατασκευαστική εταιρεία στην Κρήτη ζητά Τοπογράφο και Πολιτικό Μηχ/κό με 10ετή εμπειρία σε έργα υποδομών . Αποστολή βιογραφικών στο mail: Asfaltikiate@yahoo.gr(link sends e-mail) , υπόψη κας Κηπουρού.

Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) για εργασία σε Αθήνα & Κέρκυρα. Επιθυμητά προσόντα: 01.Autocad, 02.Excel, 03. Δίπλωμα Αυτοκινήτου, 04.Εργοταξιακή & Μελετητική εμπειρία. Αποστολή Βιογραφικών , Fax:210 67 54 320, email:info@ergopraxis.gr(link sends e-mail)

Η OBERMEYER HELLAS ζητά συνεργάτη αρχιτέκτονα, με εμπειρία στην χρήση του λογισμικού Revit, και γενικότερες γνώσεις BIM. Αποστολή βιογραφικού και portfolio: ebogris@obermeyer.gr

Μελετητική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, ζητεί Χημικό Μηχανικό (Process Engineer) για το τμήμα βασικού σχεδιασμού διεργασιών. Απαιτείται πενταετής εμπειρία στο σχεδιασμό διεργασιών βιομηχανικών έργων και έργων oil & gas, γνώση διεθνών κωδίκων και προτύπων (ΑPI, NFPA κλπ), άριστες γνώσεις Αγγλικών και χρήσης υπολογιστών. Αποστολή βιογραφικού στο mail@enoia.eu(link sends e-mail), κωδικός PRC-01.

Ο Οργανισμός αναζητά για μόνιμη εργασία διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό μηχανικό με εμπειρία στον έλεγχο και έγκριση σχεδίων και μελετών. Γνώση της Ελληνικής νομοθεσίας και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παραγωγή (ναυπηγεία ή ναυπηγικό γραφείο) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Αποστολή βιογραφικού στο mail@phrs.gr(link sends e-mail). Για όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρείται πολιτική εμπιστευτικότητας.

Ζητείται από τεχνικό τοπογραφικό γραφείο στον Χολαργό, τελειόφοιτος φοιτητής ΤΕΙ Τοπογραφίας για πρακτική άσκηση. Εναλλακτικά ζητείται τοπογράφος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) μέσω προγράμματος επιδοτούμενης εργασίας (πχ ΟΑΕΔ ή άλλο). Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο email: topografer@yahoo.gr

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/09/2017-28/09/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  22650 82313, 22650 82346

career.duth.gr