Θέσεις εργασίας Μηχανικών

949

  

Ζητείται από Τεχνικό γραφείο, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, που να αναλαμβάνει εκπόνηση – επίβλεψη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – εξαερισμού, KENAK , μελετών εφαρμογής, φυσικού αερίου, κλπ, για μόνιμη συνεργασία και συστέγαση στην περιοχή της Χαλκίδας. Παρακαλείστε όπως αποστείλετε Βιογραφικό στο email : msali1980@hotmail.com(link sends e-mail) τηλ 6937041204

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία με εμπειρία σε υδραυλικά έργα, για εργοτάξιο στην Θεσσαλονίκη σε δημόσιο έργο. Καθήκοντα : επίβλεψη εργοταξίου, πιστοποιήσεις, επιμετρήσεις κλπ Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: ellinis.ate@gmail.com(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός ζητειται με εμπειρια σε κλιματισμο ,θερμανση και φυσικο αεριο από εταιρεια στην Καλλιθεα. Τηλ. 6944 250405 mail : energyone@intersolar.gr(link sends e-mail)

Μηχανολογος μηχανικος, πτυχιούχος ελληνικού πανεπιστημίου, ζητείται για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα, σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία συντηρήσεων, ανακαινίσεων καταστημάτων τραπεζών και αλυσίδων λιανικής και διαχείρισης ακινήτων Τ: 210 8976030 Email: hr@easyfacilities.com(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό στην Αθήνα. Απαραίτητη η γνώση autocad και adobe creative suite. Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι η εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής και η γνώση της γερμανικής γλώσσας. Τ. 6973693547 Αποστολή βιογραφικών στο kdarchview@gmail.com

Η εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναζητά τεχνικό προσωπικό για το εργοστάσιο της Πάτρας, πτυχιούχους ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. Αποστολή βιογραφικών στο: HR_GRAthenian@Heineken.com(link sends e-mail) με τον κωδικό Πατ305220 Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενο αρχείο:

 

Ζητούνται Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ως Τεχνικοί Ασφαλείας για την περιοχή της Αττικής. Εμπειρία στην ΑΥΕ, τουλάχιστον 2 έτη. Επιπλέον επιμόρφωση σε θέματα ΑΥΕ. Άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. Αποστολή Cv στο cv@ergonomia.gr(link sends e-mail) με κωδ. 2ΤΑΑ.

Ζητείται, από τεχνική μελετητική εταιρία με έδρα την Αθήνα, πολιτικός μηχανικός με 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκπόνηση στατικών μελετών, επιμέτρηση-κοστολόγηση, επίβλεψη κτιριακών έργων μεταλλικής κατασκευής. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο o.ponirakou@edeka.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται, από τεχνική μελετητική εταιρία, αρχιτέκτονας μηχανικός με 10ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, επιμέτρηση-κοστολόγηση, επίβλεψη και διεκπεραίωση φακέλων αδειών δόμησης για ιδιωτικά, εμπορικά και βιομηχανικά κτιριακά έργα. Απαραίτητη η γνώση Autocad 2D και η καλή γνώση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης και φωτορεαλισμού. Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο o.ponirakou@edeka.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρονικός Μηχανικός/ Μηχανικός Υπολογιστών. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισοδύναμο πτυχίο, Πολύ καλή γνώση σε γλώσσες περιγραφής υλικού (VHDL/Verilog), καλή γνώση στην αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων, Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης όπως Modelsim, Xilinx ISE Simulator, Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικα : anna@isd.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στο Χαλάνδρι ζητά σχεδιαστή/τρια- γραμματειακή υποστήριξη για μερική απασχόληση. Απαραίτητη γνώση autocad. Αποστολή βιογραφικών στο thodoriskouzelis@gmail.com(link sends e-mail)

Η εταιρεία TECH-LINE S.A. αναζητεί χημικό μηχανικό για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων της. Η εταιρεία ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο στους τομείς του φαρμάκου, των καλλυντικών, των τροφίμων και των πετρελαιοειδών. Υπεύθυνη επικοινωνίας : κα Χατζηβασιλείου Μαρίνα – Τηλ.: 2105281990. Αποστολή βιογραφικών : contact@techlinesa.com(link sends e-mail) – fax: 2105222965

Ζητείται Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ΑΕΙ / ΤΕΙ για έργο στην περιοχή της Λαμίας. Καθήκοντα : διοίκηση και οργάνωση εργοταξίου, επιμετρήσεις, λογαριασμοί. Επιθυμητή εμπειρία σε έργα διευθέτησης χειμάρρων Μεταφορικό μέσο απαραίτητο. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : karagrigorioug@gmail.com

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες Θεραπευτικέςπροσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων» με κωδικό ΟΠΣ «5002398», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510004 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή υποτροφίας (μόνο για την περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας κα Φ. Καλατζή ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση «fotkalatzi@eie.gr(link sends e-mail)». Σχετικός σύνδεσμος:http://www.eie.gr 

Επτά (7) θέσεις στα πλαίσια της Πράξης «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας» 

Τρία (3) θέσεις στα πλαίσια της Πράξης «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για την αποδοχή και διαχείριση δράσεων έρευνας και τεχνολογίας, για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας»  

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 524 / 30-10-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΜαΒΥΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Κωστόπουλο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτροφυσιολογικά σήματα και δεδομένα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με έναρξη 21/11/2017 και μέχρι 31/5/2018 με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλο ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού σε υπολογιστικά συστήματα με λειτουργικό Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2610/996660 και στο e-mail: rescom@upatras.gr(link sends e-mail). Σχετικός σύνδεσμος: http://research.upatras.gr 

 

career.duth.gr