Θέσεις εργασίας Μηχανικών

665

  

Από αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρία, ζητείται απόφοιτος Τ.Ε.Ι μηχανικός, απαραίτητες γνώσεις αγγλικών και Η/Υ (word, excell, internet, email, autocad) Μεταφορικό μέσο απαραίτητο. Κωδικός θέσης: Junior Maintenance Supervisor Αποστολή βιογραφικών στο email: hrtechniki@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνικό γραφείο στο Μαρούσι διπλωματούχος μηχανικός με άριστη γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία είναι: info@pntdevelopment.com(link sends e-mail)

Αρχιτέκτων – Σχεδιαστής, ζητείται για πλήρη απασχόληση σε μελετητικό- κατασκευαστικό γραφείο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση Autocad, 3ds max, photoshop, v-ray, εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στις αρχιτεκτονικές μελέτες, θα συνεκτιμηθεί εργοταξιακή εμπειρία. Μόνιμη συνεργασία. Θα προτιμηθούν κάτοχοι Ι.Χ. Αποστολή βιογραφικών στο e- mail: mindesign@outlook.com.gr(link sends e-mail).

Ζητείται Μηχανικός Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος (ΑΕΙ/ΤΕΙ), από Τεχνικό Γραφείο με έδρα το Χαλάνδρι και αντικείμενο την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών μελετών καθώς και μελετών πυροπροστασίας. Απαιτούμενα Προσόντα: 2ετής τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση Η/Μ μελετών, άριστη γνώση AutoCAD και λογισμικού Η/Μ μελετών (πχ. 4Μ, Ti-Soft), καλή γνώση αγγλικών, κάτοχος μεταφορικού μέσου. Βιογραφικά: cv.kns.eng@gmail.com

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/03/2019-13/03/2019. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουµέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού για αναπλήρωση υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας εως 31-8-2019. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.