Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

476

  

Ζητείται μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη σύνταξη, προετοιμασία και υποβολή φακέλου σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά ή/και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα. Αποστολή αναλυτικών βιογραφικών στο jobs@vmconsulting.gr(link sends e-mail)

Η ISD SA ζητα Ηλεκτρονικό Μηχανικό Εφαρμογών για συναρμολογηση PCB και στις ηλεκτρικες μετρήσεις. Πολύ καλή γνώση αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων απαραίτητη. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή συναφή πτυχια και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες. Βιογραφικα : anna@isd.gr(link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας με πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και Ms-office για εργασία σε Τεχνικό Γραφείο στο Γαλάτσι. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Δεκτά βιογραφικά και από μηχανικούς που δεν έχουν γραφτεί στο ΤΣΜΕΔΕ ακόμα. Αποστολή βιογραφικών στο: savelaoras@gmail.com(link sends e-mail)

Ο Δήμος Πάτμου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 20/12/2017-29/12/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  22473 60306

Η Περιφέρεια Κρήτης για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, 1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής). Καταληκτική ημερομηνία: 02-01-2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 28413 40338, 28413 40345

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/12/2017-02/01/2018. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 23853 50427, 23853 50430

Ζητείται νέος/α Mηχανικός ως βοηθός σε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα για διεκπεραίωση υποθέσεων σε υπηρεσίες (κυρίως έκδοση οικοδομικών αδειών), αυτοψίες, επιβλέψεις και παρακολουθήσεις έργων. Μόνιμη απασχόληση με δυνατότητες εξέλιξης. Επιθυμητή η κατοχή μεταφορικού μέσου. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: techniko.gian@gmail.com

Η εταιρεία 3ΝΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί αναζητά πολιτικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία 5 ετών στην κατασκευή κτιριακών έργων. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η οργάνωση – διαχείριση – επίβλεψη κατασκευής κτιρίων κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων. Απαραίτητη η ευχερής χρήση λογισμικών Autocad, Excel, Word και η ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο jobs@3nk.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτων-μηχανικος με άριστα αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, απόφοιτος κατά προτίμηση Ε.Μ.Π. με εμπειρία σε επιβλέψεις κατασκευών και σε Interior Design τουριστικού τύπου καταλυμάτων. Εργασία με έδρα την Αθήνα και επισκέψεις έργων στη Μεσσηνία. Πλήρης, αποκλειστική απασχόληση από ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. Επιθυμητή η άμεση έναρξη συνεργασίας. Βιογραφικό στο dfsara@hol.gr(link sends e-mail)

Ζητείται εργοταξιάρχης για επίβλεψη ανακαίνισης ξενοδοχείου στη Μύκονο. Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Αποστείλατε βιογραφικά στο hr@liakosarchitects.gr(link sends e-mail)

Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία 6ης τάξης αναζητά μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για την στελέχωση του τμήματος Προμηθειών. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Word, Excel, Αutocad). To mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα στείλουν τα βιογραφικά τους είναι το info@kkourtidis.gr

 

career.duth.gr