Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

359

  

Ζητείται άτομο με γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου, Autocad 2D / 3D και Αγγλικών για τη θέση του σχεδιαστή μηχανημάτων. Πλήρης απασχόληση σε εταιρία Κατασκευής Δομικών Μηχανημάτων στο Βόλο info@galanos.com.gr(link sends e-mail)www.galanos.com.gr

Τεχνικό γραφειο Μελετων & Κατασκευων αναζητά μηχανικούς με δικαίωμα υπογραφής για μόνιμη συνεργασία. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής :Μία θέση Πολιτικού Μηχανικού. Μία θεση Αρχιτέκτονα. Μία θέση Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου. Αποστολή βιογραφικών: info@hotel-engineers.gr(link sends e-mail) Ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Μυκόνου 15 , Αγιος Δημήτριος Αττικής , Τ.Κ. 173 42

Τεχνική Εταιρεία , ζητεί Πολιτικό Μηχανικό , για οικοδομικά έργα και έργα ανακαινίσεων και συντηρήσεων υφιστάμενων κτιρίων. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad,Excel,Word . Βιογραφικά στο info@contractor-ltd.gr

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό (ειδικευμένο στη μελέτη στατικής επάρκειας κτηρίων) για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/11/2017-08/01/2018 Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται. Τηλέφωνο:  213 2055325 Επισυναπτόμενο αρχείο:  dimosio4_281217.pdf

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή»
Καταληκτική ημερομηνία:11/01/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» 
Καταληκτική ημερομηνία:08/01/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» 
Καταληκτική ημερομηνία:08/01/2018

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» 
Καταληκτική ημερομηνία:08/01/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενσωματωμένα Οπτικά/Ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς βασισμένα σε υπάρχουσες φωτονικές τεχνολογίες για υψηλής πυκνότητας προγραμματιζόμενες εκ λογισμικού αρχιτεκτονικές»

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοινή πλατφόρμα ολοκλήρωσης πλασμονικών, οπτικών και ηλεκτρονικών στοιχείων τύπου CMOS για την μαζική κατασκευή ολοκληρωμένων φωτονικών κυκλωμάτων υψηλών επιδόσεων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σε μικρές διαστάσεις (A generic CMOS-compatible platform for co-integrated plasmonics/photonics/electronics PICs towards volume manufacturing of low energy, small size and high performance photonic devices)»

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μεγάλης Κλιμακας Πίνακας Φωτονικής Πυριτίου για Κέντρα Δεδομένων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κόστους (Large Scale Silicon Photonics Matrix for Low Power and Low Cost Data Centres)»

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Τεχνολογίες ολοκλήρωσης φωτονικών πομποδεκτών και δρομολογητών για τη διασύνδεση συστημάτων εξυπηρετητών με Tb/s ρυθμοαπόδοση» (Silicon Photonics Transceiver and Routing technologies for High-End Multi-Socket Server Blades with Tb/s Throughput interconnect & interfaces)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών»

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικών Δομικών Έργων, 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/12/2017-08/01/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο Τηλέφωνο: 24933 50219, 24933 50240