Θέσεις εργασίας Μηχανικών

949

  

Αρχιτέκτων μηχανικός για σχεδιασμό-έκδοση αδειών δόμησης & λειτουργίας με γνώση Autocad 2D, Photoshop, 3D Studio Max, Vray, SketchUp, Επιθυμητή η καλή γνώση πολεοδομικών θεμάτων & τακτοποίησης αυθαιρέτων. Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό και portfolio στο info@e-greenbuilding.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ για εργασία σε κατασκευαστική εταιρεία. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε δημόσια έργα και γνώση M/S Office & AutoCad για τη σύνταξη επιμετρήσεων. Βιογραφικά job@laternconstruction.com(link sends e-mail)

Από τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητείται μηχανικός με εμπειρία σε επιμετρήσεις – κοστολογήσεις Η/Μ έργων, για εργασία part time. Βιογραφικά στο technical.company@yahoo.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στην Κέρκυρα αναζητά διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό (Π.Ε.) κατεύθυνσης δομοστατικού με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για μόνιμη εργασία. Αποστολή βιογραφικού στο arch.technical.info@gmail.com

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας & παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εδρεύει στην Αθήνα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν/μία Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό.

Προφίλ Υποψηφίου/-ας:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών
  • Ηλικίας 30-49
  • Κατοχή ενεργής κάρτας ανεργίας

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 30-49. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@wre.gr

H Βιομηχανία Αχαϊκά Πλαστικά ΑΕΒΕ στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ζητάει Μηχανολόγο/Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ για το τμήμα παραγωγής. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@achaika.gr

O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Διεύθυνση Ενεργειακών Έργων) ζητά απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς, για εργασία σε εργοτάξια εξωτερικού, σε βιομηχανικά/ενεργειακά έργα (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, υγροποιημένου φυσικού αερίου, κ.λπ.) Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «MECH-ENG».

O Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (Διεύθυνση Ενεργειακών Έργων) ζητά απόφοιτους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, για εργασία σε εργοτάξια εξωτερικού, σε βιομηχανικά/ενεργειακά έργα (μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, υγροποιημένου φυσικού αερίου, κ.λπ.) Βιογραφικά: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «ELEC-ENG».

Αρχιτέκτονες μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Μηχανολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail).

Από τους ΜΟΒ αρχιτέκτονες ζητούνται αρχιτέκτονες για συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ευχέρεια στη χρήση Rhino, Vray, Autocad, Photoshop, MS office και γνώση Αγγλικών θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών και υποχρεωτικά portfolio στο email: info@mobarchitects.gr(link sends e-mail)

Διεθνής τεχνική εταιρία προσόψεων κτιρίων και κατασκευων αλουμίνιου, υαλοπετασμάτων κ.λ.π., αναζητά μηχανικό με ικανότητες 2D/3D σχεδιασμού σε AutoCAD, Revit, ΒΙΜ, Rhino. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Γνώση Γερμανικών, Γαλλικών θεωρείται plus. Αποστολή βιογραφικών στο career@glasscon.com(link sends e-mail)

Zητείται αρχιτέκτονας μηχανικός με άριστη γνώση αρχιτεκτονικού σχεδίου για μόνιμη συνεργασία από αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα (περιοχή Μαρούσι). Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση Archicad 2d & 3d και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Aποστολή βιογραφικού και δείγματος δουλειάς στο email : knkarchitect@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στην Σκόπελο του Ν. Μαγνησίας αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα με εμπειρία στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Παρέχεται και κατοικία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2424024693 , 6977952871 . Αποστολή βιογραφικών: andreoumixail@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται από τεχνική εταιρεία στην Κηφισιά, πολιτικός μηχανικός με ελάχιστη 5ετή εμπειρία σε τεχνική εταιρία με οικοδομικά έργα. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ (Windows Office, Autocad) και η χρήση νέων τεχνολογιών. Αποστολή βιογραφικών: jobs@dnkat.com(link sends e-mail)

Ζητείται τοπογράφος μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία ως εσωτερικός συνεργάτης για ενασχόληση με Real estate, προσόντα: επικοινωνία και ξένες γλώσσες επιθυμητά. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domisis.gr(link sends e-mail) & στα τηλ. 2316008000, 6945600800

Ζητείται από τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη μηχανολόγος μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@domisis.gr(link sends e-mail) ή επικοινωνία στα τηλ.: 2316008000, 6945600800

Τεχνική εταιρεία αναζητά διπλωματούχο Ηλ/λόγο Μηχ/κό με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ για επίβλεψη κατασκευής σε Η/Μ έργα σε περιβάλλον διυλιστηρίων καθώς και σε Υ/Σ μέσης και υψηλής τάσης σε έργα εντός ,εκτός Αττικής και εξωτερικό. Απαραίτητη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Αποστολή βιογραφικού tekam@otenet.gr(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο μελετών κατασκευών, με έδρα την Αττική ,ζητά για άμεση εργασία αρχιτέκτονα /ισσα ή πολιτικό μηχανικό με γνώσεις σχεδίασης – έκδοσης οικοδομικών αδειών , τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και σχεδιαστικού προγράμματος . Επικοινωνία email : dkngcon@gmail.com(link sends e-mail) , m : 6981556674

Πολιτικοί μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται σε εργασίες κατασκευής δικτύων οπτικών ινών, ζητά μηχανικούς ως εργοδηγούς σε χωματουργικές εργασίες. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: a.nikolaidis@edil.gr

 

career.duth.gr