Θέσεις εργασίας Μηχανικών

1012

  

Ζητείται Αρχιτέκτων με εμπειρία μεγαλύτερη των 3 ετών και πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής. Δυνατότητα μόνιμης πρόσληψης ως υπάλληλος. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egolfi@obermeyer.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί με πολύ καλή γνώση της Γερμανικής, για εργασία στη Γερμανία σε έργο διαχείρισης και οργάνωσης μελετών. Απαραίτητη η εμπειρία σε οργάνωση μελετών μεγάλων έργων. ’ριστες συνθήκες εργασίας. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egolfi@obermeyer.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικος Μηχανικός από εταιρία στατικών μελετων με έδρα την Θεσσαλονικη για μόνιμη απασχόληση, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε στατικές μελέτες, πολύ καλή γνώση Autocad, γνώση Αγγλικών, οπωσδήποτε καλή γνώση Γερμανικών, άριστη χρήση Η/Υ. Επιθυμητή εμπειρία με στατικά προγράμματα (π.χ.Sofistik, Cubus, Scia). Βιογραφικά στο e-mail: anastait@hotmail.com(link sends e-mail)

career.duth.gr