Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

500

  

Ο Δήμος Δωδώνης ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/04/2020-24/04/2020. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Από μελετητική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ζητείται διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής(ΑΕΙ), με εργοταξιακή εμπειρία, για έργα εντός και εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο morpho.cv@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανολόγο- Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντλιοστάσια και βιολογικoύς καθαρισμούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108238859, αποστολή βιογραφικών στο info@ergoroh-ate.gr

career.duth.gr