Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

497

  

Ζητούνται Μηχανικοί (κατά προτίμηση Τοπογράφοι Μηχανικοί) και Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης (κατά προτίμηση Τοπογραφίας) για απασχόληση σε γραφείο Αναδόχου Κτηματολογίου. Επιθυμητή η εμπειρία σε μελέτες Κτηματογράφησης Προγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: mail@tomh-ae.gr(link sends e-mail).

Η Εργοληπτική Εταιρεία AKI CONSTRUCTIONS LTD, δέχεται αιτήσεις για εργασία στην Κύπρο, από διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς με δεκαπενταετή εμπειρία ως Μηχανικοί Εργοταξίου Κτιριακών Έργων/Ανακαινίσεων. Ακολούθως προεπιλογής, οι συνεντεύξεις θα γίνουν στην Αθήνα. Αποστολή Βιογραφικού μέχρι την 29η Μαϊου 2020 στο τηλεμοιότυπο αρ. + 357 22424845 η στο e mail: info@akiconstructions.com.cy(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο στην Νέα Ερυθραία , αναζητά Αρχιτέκτονα η Πολιτικό Μηχανικό και Σχεδιάστρια για πλήρη απασχόληση, με 1+ έτη εργασιακή εμπειρία σε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, γνώση ΝΟΚ . Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, Photoshop. Βιογραφικό με δείγμα δουλειάς: tkroustis@gmail.com

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2020», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο. Αναλυτικότερα:
1 άτομο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»