Θέσεις εργασίας Μηχανικών

669

  

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Επικοινωνία: prosopikou@heraklion.gr. Προκήρυξη

Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός άλλης ειδικότητας, ο οποίος να διαθέτει γενική άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως , κατηγορίας και ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες μελετών δικτύων Διανομής. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, να έχει άδεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που να καλύπτει τη μέγιστη ισχύ που θα μπορεί και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε βοηθητικές εργασίες μελετών δικτύων Διανομής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο tetragonobiografiko@gmail.com(link sends e-mail) με κωδικό θέσης ΚΕΡΚΥΡΑ επισυνάπτοντας αντίγραφο πτυχίου και άδειας.

Ζητείται από Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα οδοποιίας, με έδρα την Καβάλα, Μηχανικός κατά προτίμηση Τοπογράφος, ή με γνώση Τοπογραφίας για πλήρη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο:skon92@otenet.gr(link sends e-mail)

Από την εταιρεία ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ζητείται Μηχανικός μόνιμης απασχόλησης για το τμήμα Δημοπρασιών και Ποιοτικού ελέγχου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ergocat.ae@gmail.com(link sends e-mail)

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων και συστήματα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγο με 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα εφαρμογών του θεσμικού πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με 5ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων. Καλή γνώση Autocad 2D. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Χημικό Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής ή/και της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα Διοίκησης Έργων (Project Management). Καλή γνώση Autocad 2D. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Εταιρεία σύνταξης Τευχών δημοπράτησης αναζητεί σχεδιάστρια – στής αρχιτεκτονικού σχεδίου με καλή autocad για συνεργασία. Αποστολή βιογραφικών στο gtsakagiannis@gmail.com(link sends e-mail) επικοινωνία στο 6974822470

Γραφείο Στατικών μελετών με έδρα στην Αθήνα (κέντρο) ζητάει να προσλάβει Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό για μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού. Απόστολή βιογραφικών structuresdept@yahoo.com(link sends e-mail)

career.duth.gr