Θέσεις εργασίας Μηχανικών

614

  

-Δυναμικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην παροχή βιομηχανικών προϊόντων και B2B υπηρεσιών αναζητά έναν Μηχανικό Πωλήσεων. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης, ιδανικά Μηχανολόγου Μηχανικού και σχετική προϋπηρεσία 2 ετών. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Αποστείλατε το Βιογραφικό σας στο info@asctalent.com(link sends e-mail) αναφέροντας τον κωδικό της θέσης SEng06.20.

-Εργαστήριο δομικών υλικών στην Παιανία, ζητά τεχνολόγο μηχανικό για εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές. Αποστολή βιογραφικών στο cv.alfatest@gmail.com(link sends e-mail)

-Από την Τεχνική Εταιρεία Morphό ζητείται Διπλωματούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής (Πολιτικός Μηχανικός ή άλλης ειδικότητας) για μόνιμη εργασία ως εργοταξιάρχης. Πεδίο εφαρμογής τα κτιριακά έργα. Περιοχή έργου ο Νομός Κορινθίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. Παραλείσθε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σε .pdf στο hr@morpho.gr

-Τεχνική εταιρεία στο Παγκράτι-Αθήνα, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό.Θα εκτιμηθεί η γνώση 4Μ ,GCAD & AUTOCAD. Αποστολή βιογραφικών e mail: info@meacon.gr

-Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

3 άτομα για την Περιοχή Τρύπης, Μυστρά και Σπάρτης

11 άτομα για την Περιοχή πόλης Σπάρτης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 9/7/2020 έως και 15/7/2020. Επικοινωνία: 2731025363, 2731028503

-Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 9.07.2020 έως και 20.07.2020.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Επικοινωνία:  27520 97612, 27502

career.duth.gr