Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

607

  

Τεχνικό Γραφείο με έδρα τον Πειραιά αναζητά νέο /νέα Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με γνώση ηλεκτρονικής σχεδίασης και όρεξη για δουλειά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: dkcivil@teemail.gr

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, με 5 έτη εμπειρία σε έργα χημικής βιομηχανίας (διυλιστήρια, τσιμεντοβιομηχανίες) σε προσφορές, πιστοποιήσεις, διαχείριση έργων και προσωπικού, για έργα εντός κι εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικού: info@electromechaniki.gr

Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Ξάνθη αναζητά νέο /νέα Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με γνώση ηλεκτρονικής σχεδίασης και όρεξη για δουλειά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:nzernidis@gmail.com

1 άτομο για την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «”Μετρήσεις προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας σε αστικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης ειδικών αλγορίθμων και μη επαδνρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone)”
Καταληκτική ημερομηνία: 27-07-2020

1 άτομο για την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών»
Καταληκτική ημερομηνία: 23-07-2020

career.duth.gr