Θέσεις εργασίας μηχανικών

428

  

Τεχνική – Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικο ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη εργασία. Απαιτουμενη γνώση και εμπειρία 5 ετών στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και λοιπών εργασιών επιχειρήσεων. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr(link sends e-mail)

O Ενεργειακός Όμιλος InterPhoton ζητεί πτυχιούχους ή διπλωματούχους τεχνικούς με εξειδίκευση στη συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών και υποσταθμών Μέσης Τάσης. Απαραίτητη αντίστοιχη Επαγγελματική άδεια και δίπλωμα οδήγησης. Πλήρης απασχόληση με έδρα το Πικέρμι Αττικής και 10 ελάχιστες εργάσιμες ημέρες μηνιαία εργασία εκτός Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106011333, info@interphoton.com(link sends e-mail) http://www.interphoton.com

Ζητείται τοπογράφος από εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή βιογραφικών: ak.mele.ee@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνικό γραφείο μελετών (Θεσσαλονίκη), αναζητά Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕΙ). Απαιτείται: Εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων. Αντίστοιχη προϋπηρεσία 10 ετών με μελετητικό πτυχίο τάξης Β και άνω, κατηγορίας 13. Απαραίτητη αντίληψη και ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Προϋπόθεση: πολύ καλή γνώση λογισμικών cad. Αποστολή βιογραφικών: human.resources.hmgt@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία ζητεί Πολιτικό μηχανικό για στελέχωση εργοταξίου στη Λευκωσία / Κύπρος. Απαιτείται αποδεδειγμένη 10ετής προϋπηρεσία σε κτιριακά έργα και άριστη γνώση αγγλικών. Επιπλέον προσόντα : πτυχίο ΑΕΙ,Autocad, MS OFFICE. Αποστολή βιογραφικού: info@pyramisatee.gr(link sends e-mail)

Το γραφείο Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ζητάει να προσλάβει πολιτικό μηχανικό με τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία σε στατικές μελέτες. Βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr(link sends e-mail)

Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός οικοδομικών έργων με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών έργων για παρακολούθηση εργοταξίων στην Λευκάδα. Αποστολή βιογραφικών στο efi.sklaveniti.sa@gmail.com(link sends e-mail).

Από Τεχνική εταιρεία ζητείται Εργοδηγός οικοδομικών έργων με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιδιωτικών έργων για παρακολούθηση εργοταξίων στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο efi.sklaveniti.sa@gmail.com(link sends e-mail).

Από τεχνικό – μεσιτικό γραφείο στο Χαλάνδρι ζητείται μηχανικός για συνεργασία στην διαχείριση ακινήτων στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητο προσόν η όρεξη για δουλειά και η κατοχή μεταφορικού μέσου. Γνώση και εμπειρία σε μελέτες ιδιωτικών έργων, διαχείριση δηλώσεων τακτοποιήσεων αυθαιρέτων και ενεργειακές αναβαθμίσεις θα συνεκτιμηθούν. Αποστολή βιογραφικών στο mitsi@spitidea.gr(link sends e-mail)

career.duth.gr