Θέσεις εργασίας Μηχανικών

700

  

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει θέσεις ειδικών επιστημονικών συνεργατών. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 30/11/2020. Αναλυτικά: Επιστημονικοί συνεργάτες στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Τεχνικό γραφείο στην Ξάνθη, αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση, με εργασιακή εμπειρία σε μελετητικό γραφείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: nzernidis@gmail.com

Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία με ειδίκευση στην κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός επαρκούς εμπειρίας για την επάνδρωση εργοταξίου εντός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών main@istos-eng.gr(link sends e-mail)

Από μεγάλη ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα πολιτικός ή τοπογράφος μηχανικός ως εξωτερικός συνεργάτης, με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών δόμησης, στατικές/αρχιτεκτονικές/τοπογραφικές μελέτες και καλή γνώση ΓΟΚ. Αποστολή βιογραφικών στο email: vassiliki.katostara@external.cerved.com(link sends e-mail)

Από μεγάλη ανώνυμη εταιρεία υπηρεσιών ακινήτων, με δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά και έδρα στην Αθήνα, ζητείται άμεσα πολιτικός ή τοπογράφος μηχανικός ως εσωτερικός συνεργάτης, με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων, έκδοση αδειών δόμησης, στατικές/ αρχιτεκτονικές/ τοπογραφικές μελέτες και καλή γνώση ΓΟΚ. Αποστολή βιογραφικών στο email: vassiliki.katostara@external.cerved.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΕ/ΠΕ), με τουλάχιστον 5 χρόνια εργοταξιακής εμπειρίας σε κτιριακά έργα, για πλήρη απασχόληση με σύμβαση έργου στην επαρχία (κυρίως στο νομό Μεσσηνίας) και μετέπειτα για έργο στην Κύπρο. Απαιτούμενη πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ (word, excel κλπ). Αποστολή βιογραφικών στο: info@vpc.gr(link sends e-mail)

Από αρχιτεκτονικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός για part- time εργασία γραφείου με γνώσεις Autocad, ΝΟΚ, νομοθεσίας αυθαιρέτων. Θα εκτιμηθεί η γνώση 3D Studio max, V – Ray. Επικοινωνία και βιογραφικά στο mindesign@outlook.com.gr(link sends e-mail) και 6949065559.

Ζητείται από αρχιτεκτονικό γραφείο στο Ψυχικό, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 15ετή εμπειρία. Απαραίτητη γνώση σύνταξης Μελετών, ΝΟΚ και Πολεοδομικής Διεκπεραίωσης αδειών. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: adarch@otenet.gr(link sends e-mail)

Μεγάλη Κατασκευαστική Εταιρεία αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για απασχόληση στην Αθήνα, σε θέση Τεχνικής Υποστήριξης συμβάσεων Δημοσίων Έργων στον τομέα Υδραυλικών και Περιβάλλοντος. Δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής και υπολογιστών/προγραμμάτων. Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και στοιχεία επικοινωνίας στο hpraggelia@gmail.com