Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

1057

  

Η εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό. Αποστολή βιογραφικών στο mail: hellasnet@karatzis.gr(link sends e-mail) Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενο αρχείο:  idiotis2_271020.pdf

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 24/10/2020 έως 02/11/2020. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Επικοινωνία:  2510 222246. Προκήρυξη

Ζητείται Μηχανικός (Αρχιτέκτων/ Πολιτικός/ Τοπογράφος) με πολύ καλή γνώση πάνω στην Εκτιμητική Ακινήτων και στις Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, γνώσεις AutoCAD και εμπειρία σε αποτυπώσεις ακινήτων. Ο/η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσον. Γνώσεις ή/και σφραγίδα Ενεργειακού Επιθεωρητή θα συνεκτιμηθούν. Προς: WIP-WorksInProgress, Αποστολή CV στο: laina@tee.gr(link sends e-mail), Υπόψη: κας Έλενας Λαϊνά.

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα αναζητεί αρχιτέκτονα μηχανικό με εμπειρία σε επιβλέψεις οικοδομικών έργων. Απαραίτητα προσόντα: 7ετής επαγγελματική εμπειρία, γνώση Autocad, NOK, excel. Αποστολή βιογραφικών στο myrtomatala@gmail.com(link sends e-mail), τηλ. 6938333622

career.duth.gr