Θέσεις Εργασίας Μηχανικών

770

  

1.Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πλήρη απασχόληση σε Τεχνική Εταιρεία, με άριστη γνώση Word, Excel, Autocad και οργανωτική δεξιότητα. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο : engnr.DPA@milos-ships.gr(link sends e-mail), τηλ.210.41.74.780

2.Τεχνική εταιρεία κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο μηχανικό για εργασία. Μικρή εμπειρία σε κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών στο e-ma?l stoubos@ekter.gr

3.Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Άρτας, ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/11/2020-07/12/2020. Επικοινωνία:  26810 27390 (εσωτ.207)

4.Ο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/11/2020-05/12/2020. Επικοινωνία:  210 9090308

5.Ιδιωτική επιχείρηση με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής αναζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, πυρασφάλειες, ενεργειακά πιστοποιητικά και μελέτες ISO.

Απαραίτητα προσόντα:
– Απόφοιτος Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ,
– με προϋπηρεσία 1-2 χρόνια για εργασία κυρίως γραφείου
– με γνώση προγραμμάτων 4m (FINE,ADAPT,KENAK)

Αποστολή βιογραφικών στο mail: andreas@giannoulis.net