Θέσεις εργασίας Μηχανικών

836

  

Ζητείται Εργοδηγός ΤΕΙ Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής, με οργανωτικό και δυναμικό χαρακτήρα, για εργασία εργοταξίου εντός λεκανοπεδίου Αττικής. Αποστολή βιογραφικών: vadouphexe@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνικη εταιρεια 40ετούς λειτουργίας ζητεί Σχεδιαστή για το τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών με άριστη γνώση autocad, 3dmax , Photoshop, Illustrator, 5θήμερη μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση: administration@glassart.gr(link sends e-mail)

Η GLASSART AE, Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης ζητά: Μηχανικό Πωλησεων, Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ , με άριστη γνώση Η/Υ, αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα, ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας. ’ριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο email: administration@glassart.gr(link sends e-mail).

Η GLASSART AE, Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης ζητά: Μηχανικό Παραγωγής Διπλωματούχο Μηχανικό ΑΕΙ , με άριστη γνώση Η/Υ, αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανική παραγωγή, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα, ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας. ’ριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο email: administration@glassart.gr(link sends e-mail)

Από τεχνικό γραφείο με έδρα στη Λάρισα, ζητείται Διπλωματούχος Πολιτικός μηχανικός με γνώσεις στατικών (ανάλυση, διαστασιολόγηση, σχέδιο στατικών) για απασχόληση σε μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση statik.abt@gmail.com(link sends e-mail)

Κατασκευαστική Εταιρεία ζητά Mηχανικούς Α.Ε.Ι. για απασχόληση σε κατασκευαστικά έργα – δικτύων και οπτικών ινών με αρμοδιότητες τον συντονισμό ομάδας μηχανικών και συνεργείων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Γνώση αντικειμένου οπτικών δικτύων θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: info@maneltech.gr

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας · Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια. · Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Επικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Σύμβουλοι Ακινήτων και Μηχανικοί ζητούνται από Τεχνική Μεσιτική Εταιρεία. Παρέχονται Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων – Πελατών (PC – Mobile App), Εκπαίδευση – Σεμινάρια Στελεχών Επιχειρήσεων & πλήρης Υλικοτεχνική Υποστήριξη. Geo-ΑΚΤ Realty, 2169003140 – 6942446133

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός εργοταξίου με δεκαετή εμπειρία, για τουριστικό έργο σε νησί, διάρκειας δώδεκα μηνών. Αποστολή βιογραφικών στο: cv.ergapd@gmail.com(link sends e-mail)

Η ΒΑΛΕΡ ΑΕ (www.valeur.gr) ζητά πτυχιούχους, ιδανικά μηχανικούς (πολ. μηχανικό, αρχιτέκτονα, τοπογράφο, μηχανολόγο) με μεταπτυχιακό σε Real Estate/MBA/Finance, ως στελέχη για την θέση “νεαρός εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων”. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Απαραίτητο το ενδιαφέρον και όχι η προυπηρεσία. Θα απαντηθούν μόνο προεπιλεγμένα βιογραφικά : loucas.valetopoulos@valeur.gr(link sends e-mail)

Τεχνική -Κατασκευαστική εταιρεία η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής , επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ -ΤΕΙ ή Αρχιτέκτων Μηχανικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση του ΝΟΚ, Autocad 2D-3D και αποτυπώσεων, γνώση σε εκδόσεις οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης και ικανότητα επίβλεψης εργοταξίου. Αποστολή βιογραφικών στο email: akara@tee.gr(link sends e-mail).

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ζητά έμπειρο πολιτικό μηχανικό (ελάχιστη 8ετής εμπειρία), σε έργα υποδομών (οδοποιία, υδραυλικά) για επίβλεψη έργου (σύνταξη επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, λογαριασμών, ΑΠΕ κ.λ.π.)με καλή γνώση της νομοθεσίας για τη διαχείριση Δημοσίων Έργων και καλή γνώση AutoCAD, OFFICE, ECM (ή αντίστοιχο). Αποστολή βιογραφικών στο email : odosate@gmail.com(link sends e-mail) και fax 210 2403123

Ζητείται Μηχ/γος ή Ηλεκ/γος Μηχανικός (Π.Ε./Τ.Ε.) για στελέχωση εταιρικού σχήματος απο νεοσύστατη εργοληπτική εταιρεία ΜΕΕΠ 2ης Τάξης (ενήμερη φορολογικά-ασφαλιστικά). Επικοινωνία :spm.kataskevi@gmail.com(link sends e-mail)

Από Μελετητική εταιρεία, ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Η γνώση προγραμμάτων 4Μ, σχεδιαστικού προγράμματος τύπου autocad θα συνεκτιμηθεί (με τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία). Προτιμητέα, αλλά όχι απαραίτητη, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικού στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@porpax.gr

career.duth.gr