Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑγγελίεςΘέσεις εργασίας Μηχανικών

Θέσεις εργασίας Μηχανικών

1.Από την εταιρεία μηχανικών και συμβούλων ΙΩΝΙΚΗ Engineering με έδρα την Ξάνθη, ζητείται για άμεση πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στην εκπόνηση στατικών μελετών.

Αρμοδιότητες
– Σχέδια Πολιτικού Μηχανικού
– Εκπόνηση στατικών μελετών
– Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Προσόντα υποψηφίου
– Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
– Εμπειρία σε στατικές μελέτες, ιδίως μεταλλικών κατασκευών
– Εξοικείωση με προγράμματα στατικής επίλυσης
– Επιθυμητή γνώση 3D σχεδιασμού
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
– Τάξη, μεθοδικότητα και οργάνωση, υπολογιστικές ικανότητες, εχεμύθεια
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Αποστολή βιογραφικών μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](link sends e-mail) έως 15/02/2021. Κωδικός θέσης «Π.Μ. Στ. – 2021»

2. Από την εταιρεία ΙΩΝΙΚΗ Engineering, με έδρα την Ξάνθη, ζητείται για άμεση πρόσληψη απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής για πλήρωση θέσης μελετητή Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με επιθυμητή άδεια άσκησης επαγγέλματος ΤΕΕ. (Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)

Αρμοδιότητες
α. Εκπόνηση μηχανολογικών μελετών:
– Μελέτες καύσιμων αερίων
– Μελέτες θέρμανσης
– Μελέτες κλιματισμού
– Μελέτες εξαερισμού
– Μελέτες ειδικών δικτύων
– Μελέτες πυρασφάλειας

β.Τεχνικός ασφαλείας σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας
Προσόντα υποψηφίου
– Τάξη, μεθοδικότητα και οργάνωση
– Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
– Επιθυμητή γνώση των προτύπων, για την τήρηση και ανάπτυξη συστημάτων – διαχείρισης κατά ISO
– Άριστη γνώση MS Office
– Άριστη γνώση της αγγλικής
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Αποστολή βιογραφικών μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](link sends e-mail) έως τις 28/02/2021.
Κωδικός θέσης: ΜΜ2021

3. Η INTERPLAST αναζητά Χημικό Μηχανικό ή Χημικό ή Τεχνολόγο Πετρελαίου για την Κομοτηνή.

4. Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο στη Δράμα. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Περιγραφή θέσης:

Εξωτερικές εργασίες
Εξωτερικές αυτοψίες των έργων

5. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
2 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ομάδας Α
1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ομάδας Β
1 ΔΕ Συντηρητών Ζωγραφικών Έργων και ελλείψει αυτού Αρχαιοτήτων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1/2/2021 έως και 5/2/2021. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Επικοινωνία:  25510 26103

6. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1/2/2021 έως 5/2/2021. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Επικοινωνία:  2810 279241

7.Από τεχνική εταιρεία ζητείται πολιτικός ή τοπογράφος μηχανικός (ΑΕΙ/ΤΕΙ), πλήρους απασχόλησης, με καλή γνώση και εμπειρία πολεοδομικής νομοθεσίας, αποτυπώσεων και σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Απαραίτητη η άριστη γνώση λογισμικών Autocad και Office. Αποστολή βιογραφικών στην ηλ. διεύθυνση: [email protected](link sends e-mail).

8.Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Καισαριανή και κυριότερο αντικείμενο τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων (& ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου), πολιτικός/τοπογράφος/αρχιτέκτων μηχανικός, με ή χωρίς εμπειρία, απαραίτητα κάτοχος ΙΧΕ ή μηχανής, laptop, κινητού, καλός χρήστης AUTOCAD-Word-Excel και επιθυμητές γνώσεις αυθαιρέτων/ΠΕΑ/NOK. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected](link sends e-mail)

9.Ζητείται αρχιτέκτων μηχανικός, με επαγγελματική εμπειρία έως 3 χρόνια και καλή γνώση autocad, για εργασία σε τεχνική εταιρεία στο Αιγάλεω. Επιθυμητή η γνώση SketchUp και πολεοδομικής νομοθεσίας. Εμπειρία σε τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση οικοδομικών αδειών και η ύπαρξη μεταφορικού μέσου θα ληφθούν υπόψη. Αποστολή βιογραφικών στο mail [email protected](link sends e-mail) .

10.Τεχνική εταιρεία με αντικείμενο την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επιθυμητά προσόντα: ’ριστη γνώση Autocad, MSoffice, Excel, 4M (Adapt/Kenak). Αποστολή βιογραφικών στο [email protected](link sends e-mail)

11.Ζητείται πολιτικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός με έναρξη επαγγέλματος (μπλοκάκι) για αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο στη Σπάρτη, Λακωνίας. Απαιτείται γνώση σε επίβλεψη οικοδομικών έργων, χρήση GPS (RTK) και γεωδαιτικού σταθμού (total station), καθώς και σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad, Archicad, κλπ) Αποστολή βιογραφικού: [email protected](link sends e-mail) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 723 9416 www.synthesi-design.com

12.Εταιρεία συμβούλων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας αναζητά Σύμβουλο στον Τομέα του Management Consulting για την εκπόνηση ερευνητικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων στη βιομηχανία, και την υποστήριξη Διαχειριστικών Αρχών ΕΣΠΑ. Απόφοιτος Πολυτεχνείου/ Οικονομικών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή πεδια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-5 ετών. Αριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. [email protected](link sends e-mail)

13.Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Νέο Ψυχικό ζητά junior architect με γνώση 2D σχεδιασμού (AutoCAD) και 3D σχεδιασμού (SketchUp-3ds Max/Vray-Corona) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Αποστολή CV-Portfolio: [email protected]

career.duth.gr

 

RELATED ARTICLES