Θέσεις εργασίας Μηχανικών

258

  

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία έως 5 έτη για εργασία σε εργοτάξια εντός και εκτός Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο: f.vasilopoulos@adconstructions.gr(link sends e-mail)

Ο Όμιλος AΒΑΞ A.E. (Ενεργειακό Τμήμα) ζητά έμπειρο Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο θερμοδυναμικό για το Τμήμα Διεργασιών. Aπαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών, σχεδιασμού και θέσης σε λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας νερού & πετρελαίου, δειγματοληψίας/δοσομέτρησης. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και δυνατότητα παραμονής σε εργοτάξιο. e-mail: chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «CH.ENG-2020»

Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής & ευχέρεια στην σύνθεση φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Απαραίτητη η άριστη γνώση SketchUp & ΑutoCAD. Αποστολή βιογραφικού & δείγματος δουλειών στο email: aga.project@yahoo.com(link sends e-mail)

Ζητείται Aρχιτέκτων, Πολιτικός μηχανικός ή Σχεδιαστής-τρια με άριστη γνώση υπολογιστή και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων για μερική ή πλήρη απασχόληση σε τεχνική εταιρεία που ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων στην Αττική. Δεν απαιτείται εργασιακή εμπειρία. Αποστείλατε Βιογραφικό στο: engineersposition.pir@gmail.com

 

career.duth.gr