Θέσεις εργασίας Μηχανικών

667

  

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία σε ανακαινίσεις κατοικιών, διαχείριση εργοταξίου, επιμετρήσεις και κοστολόγηση έργων από τεχνική εταιρεία στην Πεύκη. Αποστολή βιογραφικών στο info@iss-ltd.gr(link sends e-mail)

Ζητείται για συνεργασία μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες οδοποιίας και άριστη γνώση Civil 3D. Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες συνεργασίας. Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας στο email info@cinp.eu(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό με άριστη γνώση Autocad Civil 3D για την εκπόνηση μελετών οδοποιίας. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών και προγραμμάτων Office. Αποστολή βιογραφικών στο info@prenecon.com(link sends e-mail) με κωδικό June2021.

Πολυεθνική Εταιρεία (τομέας τροφίμων) αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό, με ελάχιστη 5ετή εμπειρία στη διαχείριση μηχανολογικών έργων εργοστασιακών κτιρίων, καθώς και στην κοστολόγηση, μελέτη και επίβλεψη έργου. Απαραίτητος Πανεπιστημιακός τίτλος. Άριστη γραπτή/προφορική γνώση της αγγλικής. Καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων. Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια εξωτερικού. Αποστολή βιογραφικών στο email: admin@orangeland-europe.com(link sends e-mail).

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, αναζητά Μηχανικό / Υπομηχανικό για μόνιμη εργασία γραφείου. Επιθυμητή γνώση στη σύνταξη Επιμετρήσεων και Κοστολογήσεων, Λογαριασμών – Α.Π.Ε. καθώς και στη σχετική Νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com(link sends e-mail).

Γραφείο Στατικών Μελετών στο Χαλάνδρι αναζητά συνεργάτη Μηχανολόγο Μηχανικό με μελετητικό πτυχίο Γ’ Τάξης για συνεργασία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@torsion.gr(link sends e-mail)

Από Γραφείο Μελετών στην Αθήνα, ζητείται απόφοιτος τμήματος Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής /Δομικών έργων, για το τμήμα Διαγωνισμών. Επιθυμητή η εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίου. Παρακαλώ στείλτε σύντομο βιογραφικό σας με τηλ επικοινωνίας στο email: eng_hydraulic@yahoo.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ με 3ετη εμπειρία σε Μελέτες Υδραυλικών Έργων & καλή γνώση CAD, για συνεργασία με Γραφείο Μελετών στην Αθήνα. Επιθυμητή η εμπειρία σε Συγκοινωνιακές Μελέτες και γνώση qGIS. Παρακαλώ στείλτε σύντομο βιογραφικό σας με τηλ επικοινωνίας στο email: eng_hydraulic@yahoo.com(link sends e-mail)

Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών – Συμβούλων, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ζητά για μόνιμη στελέχωση Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής, και ειδικότερα Δημοσίων Έργων. Παρέχονται εξαιρετικές συνθήκες-προοπτικές, και κατά περίπτωση δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας. Επικοινωνία: hrm@hyperco.eu(link sends e-mail).

Εργοδηγός, ζητείται από Τεχνική Εταιρεία με δραστηριότητα στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητες γνώσεις κοστολογίων, επιμετρήσεων, AutoCad, Word, Excel. Η κατοχή αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική. Αποστολή βιογραφικών στο pachou@ypostirixis.gr(link sends e-mail)

Ανώνυμη εταιρία στο Κορωπί ζητά μηχανικό (Πολ. Μηχανικός, Αρχιτέκτων και Μηχανολόγος), για πλήρη απασχόληση, στο τμήμα μελετών. Απαραίτητα: άριστη γνώση της Αγγλικής (γραπτής και ομιλουμένης) και χειρισμός του προγράμματος Autocad. Θα προτιμηθεί κάτοικος κοντινής περιοχής. Δεκτοί/ές και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές (χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις). Βιογραφικά στο: technol@pzafiropoulos.gr

career.duth.gr