Θέσεις εργασίας Μηχανικών

469

  

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό ΤΕΙ για εργασία στην περιοχή της Σίνδου, ως βοηθός υπευθύνου σε βιομηχανοστάσιο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, κλπ. Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών, MS OFFICE, AUTOCAD. Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail tekth@otenet.gr(link sends e-mail) ή στο φαξ 2310 283932

Η LJA Greece ΜΕΠΕ με έδρα την Αθήνα ζητάει συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό για την εκπόνηση στατικών μελετών έργων υποδομής. Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής και προηγούμενη σχετική εμπειρία θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή βιογραφικού στην Αγγλική γλώσσα στο ktheodoridis@lja.com(link sends e-mail)

Ζητείται Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια στατικού σχεδίου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευαστικές.Εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στα Βριλήσσια. Βιογραφικά στο: mpap@thekla.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια στατικού σχεδίου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευαστικές. Εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στα Βριλήσσια. Βιογραφικά στο: mpap@thekla.gr(link sends e-mail)

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός για εργασία γραφείου με εμπειρία στην διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την σύνταξη προσφορών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email vasileiospappas@gmail.com(link sends e-mail)

Ενεργειακή Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης ζητά Διπλωματούχο Μηχανικό για άμεση απασχόληση σε ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Δίπλωμα οδήγησης θα εκτιμηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με ΘΕΜΑ ΔΜ21 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: logistirio@tierra.gr(link sends e-mail)

Από το γραφείο μελετών oiko-architects ζητείται έμπειρη/ος αρχιτέκτων για διεύθυνση μελετών εφαρμογής.Απαραίτητη η καλή γνώση autocad, επιθυμητή η γνώση των REVIT και Sketchup. Παρακαλούμε για την αποστολή CV και portfolio σε pdf, max 10MB στη διεύθυνση contact@oikoarchitects.gr(link sends e-mail).

Από Τεχνική Εταιρεία κατασκευής δημοσίων έργων με έδρα στα Χανιά ζητείται Επιμετρητής Μηχανικός (Πολιτικός ή Τοπογράφος) για εργασία γραφείου. Τα γραφεία της εταιρείας και ο χώρος εργασίας για την εν λόγω θέση είναι στην πόλη των Χανίων. Οι αποδοχές είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές. Αποστολή Βιογραφικών στο email: odopcr@yahoo.gr(link sends e-mail),τηλ. επικοιν.: 2821008015

Ζητείται από Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα Πολιτικός Μηχανικός για εργασία γραφείου με εμπειρία στην διαδικασία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την σύνταξη προσφορών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email vasileiospappas@gmail.com(link sends e-mail)

Εταιρία REAL ESTATE DEVELOPMENTμε έδρα τη Γλυφάδα, αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου. Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού, μέλος του ΤΕΕ. 5+ έτη εργοταξιακή εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευών. Εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη οικοδομικών έργων. Ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων, άριστη γνώση AUTOCAD. Αποστολή CV στο engineers@rrg.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Σχεδιαστής/Σχεδιάστρια στατικού σχεδίου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευαστικές. Εργασία σε Τεχνική Εταιρεία στα Βριλήσσια. Βιογραφικά στο: mpap@thekla.gr(link sends e-mail)

Από Γραφείο Μελετών στο Κέντρο της Αθήνας, Zητείται απόφοιτος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με καλή γνώση Qgis για συνεργασία. Παρακαλώ στείλτε άμεσα σύντομο βιογραφικό σας με τηλ επικοινωνίας στο email: engydr@yahoo.com

 

career.duth.gr