Θέσεις εργασίας Μηχανικών

1273

  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία)
2 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών (με δυνατότητα παράτασης)
2 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με δυνατότητα παράτασης)
2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με δυνατότητα παράτασης)
1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με δυνατότητα παράτασης)
6 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με δυνατότητα παράτασης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/09/2018-06/10/2018. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  2109238724, εσωτ. 203

Τεχνική εταιρία με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής ζητά Πολιτικό Μηχανικό με εργοταξιακή εμπειρία για άμεση απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα καλή γνώση AutoCAD και Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο v.infinity@yahoo.coml(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πλήρους απασχόλησης σε κατασκευαστική εταιρεία στην Αττική για συντήρηση υποσταθμών Μέσης Τάσης σε φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα. Απαραίτητη η εμπειρία και η δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά στο rdp@cantreva.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Θα προτιμηθούν συνεργάτες με προϋπηρεσία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Αποστολή Βιογραφικών στο email: technical@biosafety.gr(link sends e-mail)

Ζητούνται από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών Μηχανολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία σε σχεδιαστικά πακέτα (autocad, tekla, solidworks) για μόνιμη εργασία στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. E-mail: info@olympicmechanical.gr(link sends e-mail), Fax:2610-241983

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με ενασχόληση σε Λιμενικά Έργα και Έργα Παράκτιας Ζώνης για πλήρη απασχόληση σε εταιρεία Θαλάσσιων Έργων. e-mail: tech@martech.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία αναζητά να προσλάβει για εργασία σε Σέριφο και Αθήνα αρχιτέκτονα με εμπειρία στα αντικείμενα αρχιτεκτονική σύνθεση, έκδοση οικοδομικών αδειών/λειτουργίας ΚΥΕ, ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Απαιτούμενη προϋπηρεσία >2ετών, γνώσεις ΓΟΚ-ΝΟΚ και προγραμμάτων autocad 2D-3D, photoshop, sketchup, office. Αποστολή βιογραφικών : triantafyllidisnikos1@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ εμπορικών χώρων και γενικότερα εμπειρία Η/Μ. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr(link sends e-mail)

Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα ζητά αρχιτέκτονα / σχεδιαστή-ρια με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Απαραίτητη γνώση autocad, 3d σχεδιασμού, φωτορεαλισμού και ικανότητα στη σύνθεση. Αποστολή CV και portfolio στο recruitment.gjp@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται: Μηχανικός/Αρχιτέκτονας (ΤΕΙ/ΑΕΙ): για τον έλεγχο ακινήτων με πλήρη απασχόληση στην Αθήνα. Απαραίτητη 5ετή εμπειρία σε: Ν.4178/13 αυθαιρεσιών & έλεγχο ακινήτων, προετοιμασία τεχνικών αναφορών, καλά αγγλικά, ομαδικό πνεύμα. Επιθυμητή εμπειρία σε επίβλεψη ανακαίνιση & ανακατασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: developtrust.HR@gmail.com(link sends e-mail)

Zητείται μηχανολόγος /ηλεκτρολόγος μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό ηλεκτρομηχανολογικών αναλύσεων σε κτίρια. Προετοιμασία ηλεκτρομηχανολογικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Επικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Zητείται πολιτικός μηχανικός να εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας σχεδιασμού για μια σειρά έργων στο γραφείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάποιες απο τις αρμοδιότητες εργασίας : Υπεύθυνος για την προετοιμασία και το συντονισμό δομοστατικών αναλύσεων σε κτίρια. Προετοιμασία δομοστατικών μελετών με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Eπικοινωνία: info@edifice.gr(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Positive + Architects, αναζητά Αρχιτέκτονα, με όρεξη για δουλειά, τουλάχιστον 3ετούς εμπειρίας. Απαραίτητα προσόντα άριστη γνώση Archicad, Artlantis, Ν. 4014, 4178, 4495. Γνώση ΓΟΚ και ΝΟΚ θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών και δείγματος δουλειάς στο info@positivearchitects.gr(link sends e-mail) και περισσότερες πληροφορίες στο www.positivearchitects.gr

Αρχιτεκτονικό γραφείο στο Κερατσίνι ζητά πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. ή Π..Ε για 8ωρη απασχόληση σε μόνιμη θέση, ζητείται εμπειρία στην έκδοση οικοδ. αδειών, στην μελέτη των στατικών, και πολύ καλή γνώση Autocad 2D&3D, Archicad ή άλλων σχεδιαστικών προγραμμάτων, ενεργειακών πιστοποιητικών και να υπάρχει δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο, Αποστολή βιογραφικού: info@loupis.eu(link sends e-mail)

Τεχνικο γραφειο Μελετων – κατασκευων (Κυκλάδες) ζητεί σχεδιαστή/στρια με πολύ καλή γνώση Autocad – φωτορεαλιστικών – Microsoft Office για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: d.manolis@hotmail.co.uk(link sends e-mail) ? 6976844911.

Tο αρχιτεκτονικό γραφείο LKMK architects αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό, με ευχέρεια στη σύνθεση, τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψη εργοταξίου. Γνώση προγραμμάτων autocad, photoshop, office & 3ds max – vray. Γνώση ΝΟΚ θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό και portfolio στη διεύθυνση cv@lkmk.gr(link sends e-mail)

Το γραφείο στατικών Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ζητάει πολιτικό μηχανικό με τουλάχιστον πενταετή εμπερία σε στατικές μελέτες. Βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr

career.duth.gr