Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

470

  

Η Τεχνική – Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, πυρασφάλεια, ΚΕΝΑΚ Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Office, AutoCAD και 4Μ. Γνώση στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr(link sends e-mail)

Ζητειται Τοπογραφος Μηχανικός με γνωση χειρισμού γεωδαιτικού σταθμού, GPS και προγραμματων σχεδιασμού για στελέχωση Τεχνικού γραφειου μελετων και εφαρμογων στην Νέα Ιωνία Αττικής. Αποστολή βιογραφικού στο vagmalah@otenet.gr(link sends e-mail)

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά Πολιτικό Μηχανικό. Μέλος τεχνικού επιμελητηρίου, καλή γνώση Autocad 2D, 5ετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αποχέτευσης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meccanica.gr(link sends e-mail).

Η Τεχνική – Μελετητική εταιρεία Κ & Π ENGINEERS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό για μόνιμη εργασία. Τυχόν εμπειρία και γνώση στην έκδοση οικοδομικών αδειών, στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και λοιπών εργασιών επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: info@knp-engineers.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία , ζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) για μελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων σε οικοδομικά έργα και ειδικα κτίρια. Απαραίτητη καλή γνώση Αutocad,Excel,Word. Γνώση των προγραμματων της 4Μ (ADAPT, KENAK) θα εκτιμηθεί.Πλήρης απασχόληση. Μόνιμη θέση. Αποστολή βιογραφικών στο: info@2kengineers.com(link sends e-mail)

Απο Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα ζητείται σχεδιάστρια με εμπειρία και στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης. Ελάχιστα Προσόντα: άριστος χειρισμός Autocad – προγραμμάτων office , άνεση στην επικοινωνία. Αποστολή βιογραφικών στο info@ftf.gr(link sends e-mail)

Η Extra Mile Σύμβουλοι Μηχανικοί με έδρα στην Γλυφάδα ζητά για άμεση πρόσληψη Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ) για την κάλυψη αναγκών μελετών power engineering και ΑΠΕ. Αποστολή βιογραφικού: hr@extramile.gr(link sends e-mail) με θέμα “Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού-ΚΩΔ.ΗΜ004”.

Zητείται αρχιτέκτων μηχανικός με εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής & ευχέρεια στην σύνθεση φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Απαραίτητη η άριστη γνώση SketchUp & ΑutoCAD. Αποστολή βιογραφικού & δείγματος δουλειών στο email: aga.project@yahoo.com

 

career.duth.gr