Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα

340

  

H DIS ΑΤΕ ζητά διπλωματούχο Μηχανικό Εργοταξίου, για έργα εντός και εκτός Αττικής με πολυετή εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη & την οργάνωση εργοταξίου. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στο email: info@disconstruction.gr(link sends e-mail)

Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία αναζητά για μόνιμη πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. ή σχεδιαστή-τρια δομικών έργων για μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων, για έκδοση οικοδομικών αδειών, E.E.M.K., διεκπεραιώσεις με δημόσιες υπηρεσίες και γενικές εργασίες γραφείου. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση Ν.Ο.Κ., καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος Revit, γνώση Αγγλικών,(word-excel) και όχημα μετακίνησης. Fragkakiskostas@gmail.com(link sends e-mail)

H METRO ΑΕΒΕ αναζητά για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 5 ετή εμπειρία. Ο ρόλος περιλαμβάνει τη σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για υφιστάμενα και νέα κτίρια, την επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών για τα εταιρικά κτίρια. E-mail:e.kokavesi@metro.com.gr(link sends e-mail)

H METRO ΑΕΒΕ αναζητά για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με 5 ετή εμπειρία στην Επαγγελματική – Βιομηχανική ψυξη. Ο ρόλος περιλαμβάνει την υλοποίηση μελέτης και την επίβλεψη της ψυκτικής εγκατάστασης για υφιστάμενα και νέα κτίρια. E-mail:e.kokavesi@metro.com.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτονας με άριστη γνώση Αγγλικών για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση ξενοδοχείου 5* στη Σαντορίνη. Στοιχεία επικοινωνίας στο email: financialmanager@k-travelgroup.com(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός με γνώσεις νοκ, γοκ, ρύθμισης αυθαίρετων ν. 4495/2017 και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων σε τεχνικό γραφείο στην περιοχή της Νίκαιας (προάστια Πειραιά). Εργασία στο γραφείο είτε και με δυνατότητα τηλεργασίας. ωράριο συζητήσιμο. karaiskos49802@gmail.com(link sends e-mail)

Η Lydakis Construction Co (Ηράκλειο Κρήτης) ζητά Τοπογράφο Μηχανικό – Μηχανικό Έργων Υποδομής. Βασικά καθήκοντα: Οργάνωση και επίβλεψη εργοταξίου, Αποτυπώσεις με χρήση γεωδαιτικού σταθμού, GPS & χωροβάτη, Σύνταξη επιμετρήσεων & επιμετρητικών σχεδίων. Πληροφορίες στο e-mail: info@lydakis.com(link sends e-mail)

Κατασκευαστική εταιρία ζητάει συνεργασία με Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό για έργα κτιριακά και εσωτερικών διαμορφώσεων. Απαιτείται εμπειρία 1-2 έτη στην κατασκευή ή/και κοστολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων, θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε Η/Μ μελέτες. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, AutoCAD, MS Office, ξένες γλώσσες. Κωδικός αγγελίας: MEP-NGR. Αποστολή βιογραφικών στο hr-ngr@core-sa.com(link sends e-mail)

Ζητείται Αρχιτέκτων Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός με 4 χρόνια προϋπηρεσία. Εμπειρία στη διαχείριση έργου (από μελέτη έως κατασκευή). Γνώση ΝΟΚ, κανονισμών και διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση εργοταξίου. Κατάρτιση Technical Due Diligence. Γνώσεις: Autocad, Photoshop, 3D Studio Max, V-RAY, Αγγλικά. Αμεση πρόσληψη stelios@s-archetype.com(link sends e-mail)

Ζητείται ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανολόγος μηχανικός με βασικές γνώσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Απαραίτητα Αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο: lisis@lisisepe.gr(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανικός ή υπομηχανικός δομικών έργων ή τοπογράφος να γνωρίζει άπταιστα σχέδιο, αγγλική γλώσσα, και δεύτερη γερμανική. Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν δουλέψει σε εκθέσεις κουζίνας ή πωλητές σε προκάτ κατασκευές. Βιογραφικά στο nemin@domisisae.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με άριστη γνώση αγγλικών για εργασία πλήρους απασχόλησης, από συμβουλευτική εταιρία σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Αποστολή βιογραφικών στο info@process.com.gr(link sends e-mail), με θέμα τον κωδικό : NCIV0721

Από την 3SK STYLIANIDIS ARCHITECTS ζητείται έμπειρος σχεδιαστής/σχεδιάστρια για εργασία σε μεγάλα έργα. 10 χρόνια ελάχιστη εμπειρία απαραίτητη. Πολύ καλή γνώση autocad, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αγγλικά. ’μεση απασχόληση. Αίτηση/βιογραφικό: vas@3sk.gr(link sends e-mail)

Η Green Properties στο πλαίσιο της ανάπτυξής της αναζητά : Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Κύριες Αρμοδιότητες: Αρχιτεκτονική σύνθεση, προμελέτη, σύνταξη φακέλου οικοδομικών αδειών. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε μελέτες κατοικιών και γνώση ΝΟΚ και ειδικότερα σε σχεδιασμό πολυτελών κατοικιών. Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων REVIT,AUTOCAD, PHOTOSHOP e-mail : a.maragoudaki@greenpropertiesdc.com

career.duth.gr