Θέσεις εργασίας σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

883

  

Τεχνική εταιρεία ζητά Γραμματεία για έργα της εταιρείας στην Αττική, με εμπειρία σε εργοτάξιο, γνώσεις MS Office, αρχειοθέτησης εγγράφων, αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, τιμολογίων, παραγγελίες υλικών, καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού, κτλ. Βιογραφικά με ένδειξη DR-SECR στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Εργοδηγoύς, με εμπειρία σε κατασκευή οικοδομικών & βιομηχανικών κτιρίων/εργοστασίων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, ειδικά δάπεδα, κτλ.) για έργα της εταιρείας στην Ελλάδα. Βιογραφικά με ένδειξη DR-SUP στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

εχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα για έργο στην Αττική, με εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών κτιρίων μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων (μεταλλικές κατασκευές, σκυροδέματα, αρχιτεκτονικά τελειώματα κτλ.). Απαραίτητη γνώση διαχείρισης προσωπικού εργοταξίου, υπεργολάβων & προμηθευτών, MS Office, Autocad, MS Project, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις. Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη DR-CIV στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό, με εμπειρία σε Project Control, Διαχείριση Σύμβασης, Αλληλογραφίας, γραμματειακή υποστήριξη εργοταξίου για έργο της εταιρείας στην Αττική. Απαραίτητη γνώση παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος, reporting (SPIs, KPIs, Cost Control). Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη DR-PRJ στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος μηχανικός για διετή εργασία στην Κύπρο. Απαραίτητα προσόντα: 5έτη εμπειρία σε μελέτες Η/Μ. Θα συνεκτιμηθεί μεγαλύτερη. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα συνεκτιμηθεί εργοταξιακή εμπειρία . Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία από εργασία στο εξωτερικό. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε commissioning εγκαταστάσεων. Αποστολή βιογραφικών στο xenia@vpc.gr(link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρεία με δραστηριότητα στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, με έδρα το κέντρο της Αθήνας ζητά Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ . Απαραίτητες γνώσεις autocad , word, excell. Αποστολή βιογραφικών στο texniki27@gmail.com

portal.tee.gr