Θέσεις εργασίας στην εταιρεία “GEOSENSE”

246

  

Νέες Θέσεις Εργασίας για την στελέχωση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.
👉1η Θέση – ΚΩΔ HR2201
Αντικείμενο:
– Υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων
– Συγγραφή Παραδοτέων
– Συμμετοχή στη διαδικασία συγγραφής και υποβολής νέων ερευνητικών προτάσεων
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Θετικών Επιστημών
– Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο Θετικών Επιστημών
– Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός & προφορικός λόγος)
– Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα
Επιθυμητά προσόντα:
– Γνώση ανάλυσης και προγραμματισμού ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
👉2η Θέση – ΚΩΔ HR2202
Αντικείμενο:
– Συμμετοχή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών έργων
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Θετικών Επιστημών
– Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτός & προφορικός λόγος)
– Ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων
Επιθυμητά προσόντα:
– Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο Θετικών Επιστημών
– Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά έργα
– Γνώση ανάλυσης και προγραμματισμού ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων
🔸Αποστολή βιογραφικών στο mail@geosense.gr με θέμα μηνύματος τον κωδικό της θέσης (HR2201 ή HR2202)
☎ 2310953350, 353