Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ

469

  

Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της διεύθυνσης παραγωγής Δωδεκανήσου, Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδων.

Περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Ν. Δωδεκανήσου)

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Νησιά Β. Αιγαίου)

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (Ν. Κυκλάδων)