Θέσεις μηχανικών σε μεγάλη τεχνική εταιρία

906

  

Μεγάλη Τεχνική εταιρία, με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Διευθυντή Εργοταξίου Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, για εργασία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και Auto CAD
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε Κτιριακά Τεχνικά Έργα – Οδοποιία
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε επίπεδο Προϊσταμένου τουλάχιστον 1 έτους
 • Παροχές πέραν του μισθού: Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση, Εταιρικό κινητό τηλέφωνο, Εταιρικό αυτοκίνητο, Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Αποστολή βιογραφικών στο texncv@gmail.com

Μεγάλη τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία, με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των βιομηχανικών και κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για εργασία στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας..

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Microsoft Office& AUTOCAD 2D και 3D
 • Απαραίτητη εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά δίκτυα
 • Παροχές πέραν του μισθού: Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση, Εταιρικό κινητό τηλέφωνο, Εταιρικό αυτοκίνητο, Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

Αποστολή βιογραφικών στο texncv@gmail.com

larissanet.gr