Θέση Εργασίας Μηχανικού σε Τεχνικό Γραφείο

1280

  

Ζητείται  μηχανικός (διπλωματούχος ή τεχνολογικής εκπαίδευσης), με εμπειρία στην αποτύπωση  χώρων (αυθαίρετα κλπ),  για εξωτερική συνεργασία με τεχνικό γραφείο στο Αγρίνιο.
Απαραίτητη η εμπειρία στο σχεδιασμό  σε περιβάλλον autocad.
Αποστολη βιογραφικών στο email: info@designid.gr