Θέση Εργασίας Μηχανικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

303

  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου HORIZON-inGOV, ανακοινώνει την απασχόληση 1 μηχανικού.

Περισσότερα εδώ.