Θέση εργασίας Μηχανικού Σχεδίασης BIO2CHP

496

  

Η BIO2CHP, εταιρεία τεχνοβλαστός του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών λύσεων στην περιοχή της ενεργειακής αξιοποίησης απόβλητης βιομάζας. Το τρέχον project της εταιρείας αφορά στο σχεδιασμό, κατασκευή, και προώθηση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας στην αγορά του αγρο-διατροφικού τομέα.

Η περιγραφή της θέσης εργασίας εδώ. Αποστολή βιογραφικών και συνοδευτική επιστολή (short profile summary) στον Δρ. Δημήτρη Μερτζή (tech@bio2chp.com)