Θέση Εργασίας Χημικού Μηχανικού

474

  

anergia

Η εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ζητεί να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων που διατηρεί στη Νέα Καρβάλη στο νομό Καβάλας, διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ελληνικού ή ισότιμου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
– Μέλος ΤΕΕ
– Μεταπτυχιακοί τίτλοι κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση αντικείμενο θα ληφθούν υπόψη
– Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Proficiency), πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν υπόψη
– Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση MS Office και χρήση λογισμικού SAP
– Προϋπηρεσία επιθυμητή σε παρόμοια βιομηχανική δραστηριότητα.
– Ηλικίας έως 35 ετών
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Λοιπές προϋποθέσεις: ικανότητα και προθυμία για εργασία σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον και αυξημένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο έως 15/12/2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@hellagrolip.com

 

Πηγή: career.duth.gr