Θεσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλαδα.

789

  

Τεχνική εταιρεία ζητά μηχανικό για Υπεύθυνο Περιβάλλοντος σε εργό στην Αττική, με εμπειρία σε LEED/ SITES (επίβλεψη/reporting, μελέτη/σχέδιο πραγματοποίησης έργου, διαχείρισης εργοταξιακών απορριμάτων, προστασίας υδάτινων πόρων). Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη DR-ENV στο email: p.kyromitis@whitestone-europe.com(link sends e-mail)

H LDK Consultants ζητά μηχανολογο μηχανικο και ηλεκτρολογο μηχανικο με 5ετή εμπειρία στη μελέτη Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων και πολύ καλή γνώση αγγλικών για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών: gkonsta@ldk.gr(link sends e-mail), ref: MEC-ELE

Τεχνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τετραετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Βιογραφικά, στο Email: secretary@conteceng.gr(link sends e-mail)

Γραφείο Στατικών μελετών στην Αθήνα ζητείται πολιτικός μηχανικός – δομοστατικό με πολύ καλή γνώση Autocad και εμπερία στην σχεδίαση στατικών μελετών. Βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr(link sends e-mail)

Γραφείο Στατικών μελετών στην Αθήνα ζητείται πολιτικός μηχανικός με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε μελέτες στατικών. Βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr

Ο Όμιλος AΒΑΞ A.E. (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Μηχανικό Αυτοματισμού για έργο κατασκευής θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Ιράκ. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ενεργειακά ή βιομηχανικά έργα. chdavri@jp-avax.gr(link sends e-mail). Κωδικός «I&C-IRAQ_2019»

Κατασκευαστική εταιρία με έδρα στην Αθήνα ζητεί Πολιτικό Μηχανικό με εμπειρία στην κατασκευή Ιδιωτικών έργων. Το έργο βρίσκεται στην Χιο. Επιθυμητή 5ετής εργασιακή εμπειρία, κατοχή ΙΧΕ, άνετη χρήση Η/Υ (AutoCad, MS-Office). Αποστολή βιογραφικών: info@egersis.gr(link sends e-mail), τηλ. 2107770062

Ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ / ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγος ή άλλη ειδικότητα μηχανικού) για πλήρη απασχόληση από πολυεθνική εταιρεία (BayWa r.e. Hellas) για τη Διαχείριση Αιολικών Συστημάτων. Έδρα Λάρισα. Απαραίτητα Προσόντα: Αριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών (Γαλλικά προαιρετικά), με γνώση Η/Υ (Microsoft Excel VB programming). Αποστολή βιογραφικών: nikolaos.tsiantoulas@baywa-re.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία ζητά Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ με αποδεδειγμένη 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα οδοποιίας για εργοτάξιο στη Μυτιλήνη. Γνώση Nομοθεσίας Δ.Ε. και Αutocad. Αποστολή βιογραφικών στο email : altek@tee.gr(link sends e-mail)

H εταιρεία «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες» (TPA) αναζητά Αρχιτέκτονα με εμπειρία άνω των 5 ετών σε Αρχιτεκτονικές μελέτες (Οριστικές, Μελέτες Εφαρμογής) ιδιωτικών ή Δημοσίων Έργων με αυξημένη πολυπλοκότητα. Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Γερμανικής και Αγγλικής Γλώσσας Άριστο χειρισμό τρισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος Archicad 3D σε περιβάλλον teamwork. Αποστολή Βιογραφικών στο info@tpa.gr(link sends e-mail)

Tεχνική εταιρία Δημοσίων Έργων ζητάει Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Υπομηχανικό (ΤΕΙ), με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία, για επί τόπου Μηχανικό, σε έργα εντός Αττικής. Να γνωρίζει Nομοθεσία, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΜΝΕ, Xρονοδιαγράμματα, Επιμετρήσεις, Εργολήπτη (eCM), εύρεση Υπεργολάβων, αλληλογραφία κλπ. e-mail : papadopoulosndim@yahoo.gr(link sends e-mail)

Η ISD αναζητά Ηλεκτρονικό Μηχανικό Εφαρμογών για συναρμολόγηση PCB, ηλεκτρικές μετρήσεις, κατασκευή καλωδιώσεων. Απαταίτητα προσόντα: – Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος μηχανικός / σχετικό πτυχίο – Εξαιρετική κατανόηση Αναλογικών – Ψηφιακών κυκλωμάτων – Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους Αποστολή βιογραφικών hr@isd.gr(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία σε εργοτάξια ,κοστολογήσεις, επιμετρήσεις. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr(link sends e-mail)

Από εταιρεία με δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ζητείται Προγραμματιστής με άριστη γνώση αγγλικών για μόνιμη απασχόληση. Αποστολή βιογραφικών στο energy.jobpost@gmail.com(link sends e-mail).

Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ εμπορικών χώρων και γενικότερα εμπειρία Η/Μ. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr(link sends e-mail)

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Vikelas Architects ζητεί να προσλάβει αρχιτέκτονα(-ισσα). Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ευχέρεια στην αρχιτεκτονική σύνθεση και την εκπόνηση κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επίσης θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι δεξιότητες στην παρουσίαση και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην επεξεργασία εικόνας, μοντελοποίηση και φωτορεαλισμό. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail info@vikelas.gr(link sends e-mail).

Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός με γνώσεις Σ.Α.Ε και προγραμματισμού. LINUX / Python Απαραίτητη δεξιότητα σε hands-on ηλεκτρονικά / ηλεκτρομηχανικά συστήματα και ικανότητα μαθήσεως Περιγραφη Μόνιμη απασχόληση σε ολιγομελή ομάδα ερεύνης αναπτύξεως Μ.Ε.Α / drones / autopilot επικοινωνία Δρ.Ιω.Καβαρατζής 693 6264073

Zητειται μηχανολογος μηχανικος με γνώση autocad 2d και εμπειρία/προϋπηρεσία στην μελέτη και αδειοδότηση εγκαταστάσεων πρατηρίων καυσίμων, για εργασία σε μελετητικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Αποστολή βιογραφικού στο: info@gstamatoukos.gr

                                                                                                             career.duth.gr