Ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

266

  

 

Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου καταθέτει προς ψήφιση διάταξη η οποία προβλέπει την συγκρότηση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τα παρακάτω τμήματα:

α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Όπως αναφέρει η διάταξη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη  της  Πολυτεχνικής Σχολής πραγματοποιείται από τα Τμήματα που τη συγκροτούν.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία της ιδρυόμενης Σχολής, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018.

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών υπάγονται στην Πολυτεχνική Σχολή.

Η  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  καταργείται και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή

Σύμφωνα με την διάταξη επίσης ανασυγκροτείται η Σχολή Θετικών Επιστημών και αποτελείται από τα Τμήματα :

α) Μαθηματικών,

β) Φυσικής, και

γ) Χημείας.

alfavita.gr