Καθορίστηκε από το ΥΠΕΝ η μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών – Πώς θα αποτυπώνονται τα όριά τους

1087

  

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3733Β΄/2022) η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά, με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών με πληθυσμό, κατά την τελευταία απογραφή μέχρι 2.000 κατοίκους, είτε αυτοί έχουν δημιουργηθεί προ του 1923 είτε μεταγενέστερα, αλλά πάντως προ του 1983, και στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Στο Άρθρο 1 αναφέρονται οι Γενικές Κατευθύνσεις Οριοθέτησης, στο Άρθρο 2 γίνεται μνεία στα Κριτήρια και προϋποθέσεις καθορισμού ορίων – οριοθέτησης, ενώ το άρθρο 3 αναλύεται ο τρόπος απόδοσης – αποτύπωσης των ορίων.

Επίσης στο ΦΕΚ εξειδικεύεται η Διαδικασία έγκρισης των ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η Δομή και διάρθρωση μελετών οριοθέτησης.

Περισσότερα εδώ